تعداد 73 مورد یافت شد

تئوری سه بعدی انقلاب

* اشاره داشتید که نتیجه برسد، با توجه به تجربیات منفی که مردم ایران از حزب و تحزب دارند، حتماً ‎ ‎باید سازمانی بوجود آید که سه بعد را ...

تمدن اسلامی، تمدن غرب تعامل یا تعارض

تمدن اسلامی، تمدن غرب تعامل یا تعارض* در خصوص تمدن اسلامی و ...

وفاق در نگاه رهبر فقید انقلاب

‏‏وفاق در نگاه رهبر فقید و احزاب‏ ‏‏بنیان گذار جمهوری اسلامی، نسبت به تحزب و احزاب سیاسی - که مردم سالاری و وحدت، بدون بهره گیری ... سخنان ایشان دور از حقیقت است که امام را به طور کلی مخالف تحزب و احزاب سیاسی بخوانیم. بر فرض محال که به این نتیجه گردن ... امام شواهدی بر رویۀ حزب ستیزانۀ خویش می آورند - سعی در تحزب و هم سویی معمم و مکلا با ایدۀ سیاسی خود دارند؟ حقیقت ... خودش در این جا پیاده بشود.»‏‎[27]‎ ‏‏‎[[page 57]]‎‏ملاکِ تحزب در اندیشۀ سیاسی امام، همان سلوک مردمی است. با این سعۀ ...

یار امام و انقلاب

‏‏یار امام و‏‎ ‎‏انقلاب‏ 158]]‎ ‏چرایی عدم حضور در حزب جمهوری اسلامی‏ ‏‏من به تحزب و تشکیلات از نوع حزب گرایی هیچ گاه عقیده نداشتم و ... کار جمعی و دینی است.‏ ‏‏پیش از پیروزی انقلاب، بدون این تحزب ها، صرفاً با همان رابطه ها و پیوندهای مردمی که داشتیم، ... ‎‏ما باید این رابطه را حفظ کنیم و این، نه تنها نیاز به تحزب و تشکل ندارد که چه بسا تحزب، ایجاد فاصله کند.‏ ‏‏به ... کنیم و این، نه تنها نیاز به تحزب و تشکل ندارد که چه بسا تحزب، ایجاد فاصله کند.‏ ‏‏به همین خاطر، در جریان تشکیل حزب، ... که دارد شکل حزب به خود می گیرد.‏ ‏‏من معتقدم تشکل ها و تحزب ها ما را از مردم دور می کند و آن جنبه مردمی بودن و ...

دست نوشته ای از شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

‏‏دست نوشته ای از شهید آ کاری پیش ‏ ‏‏‎[[page 456]]‎‏برد و عمل صحیحی انجام داد. با تحزب، تشکل و ایجاد کتابخانه ها و انجمنها برای خرد و ریز و ...

دلنوشته ای از دکتر حمید انصاری درباره مرحوم حبیب الله عسگراولادی

‏‏دلنوشته ای از دکتر حمی این منظر وی از معدود کسانی است که عمیقا به کار تشکیلاتی و تحزب اعتقاد داشت. آن مرحوم بواسطه اصالت خانوادگی و معارف ...

آزادی رسانه ها و احزاب

‏‏ آزادی رسانه ها و ا باعث می شود ما یک بیماری را طبابت کنیم. سیدحسن خمینی تحزب را یکی از کاردکردهای نهاد نظارتی دانست که الزاما در ...

صفحه 4 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8