تعداد 73 مورد یافت شد

پیوند دموکراسی و حکومت اسلامی

پیوند دموکراسی و حکومت اسلامی سید هادی خسروشاهی[1] ...

نگاهی به پیوند اعضا از دریچه فتاوای امام خمینی(س)

از میان علوم اسلامی، فقه از وضعیت و ظرفیت ویژه‌ای برخوردار ...

اخبار فصل

‏‏اخبار فصل‏ ‏‏ ‏ ‏‏دو بخشهایی از دولت مطرح کند احزاب به درد نمی خورند و سابقه تحزب درکشور مفید نبوده است، درست نیست. مریم بهروزی، در پی ... است، درست نیست. مریم بهروزی، در پی برخی اظهارنظرها درباره تحزب در کشور افزود: رئیس جمهوری کشورمان یک فرد حزبی است که ... از دولت ایشان مطرح کند که احزاب به درد نمی خورند و سابقه تحزب در ‏ ‎ [[page 254]] ‏‏کشور تجربه مفیدی نبوده است، ... نبوده است، درست نیست. دبیرکل جامعه زینب(س) درباره اهمیت تحزب و رشد فعالیتهای حزبی در کشورمان، خاطرنشان کرد: باید ... تصور خود با پشتوانه حزب به پیروزی نرسیده، پس مطرح کند که تحزب در کشور ما فایده ندارد، به هیچ عنوان پسندیده نیست. وی ...

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ علیه) در خصوص حقوق تشکیلاتی مردم اعتقاد داشت که تشکل و تحزب در اصول مدیریتی جامعه اسلامی ضروری است. لذا تشکیل ...

چگونگی مواجهه امام خمینی(س) با جریان های افراطی

پرتال امام خمینی(س): در طول تا امام خمینی(س) از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده می نماید و مباحث تئوریک در مورد ...

خدشه بر معیشت مردم زمینه سازی ظهور نیست

آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصا دیگر امامان، حاکمیت منحصرا برای ایشان است، اما این که تحزب خواهد بود. یا نه، شاید باشد و ایشان اجازه بدهند تا ...

نکاتی در باره سالگرد 15 خرداد

‏‏نکاتی درباره سالگرد 15 خ وظیفه شرعی به خیابانها ریخته بودند. البته این به معنی نفی تحزب و تشکل نیست بلکه مقصود این است که در یک حرکت عمومی که ...

اصول حاکم بر سیره امام خمینی(س)

1. امام خمینی(س) و مسأله دولت گوناگون تاریخی و سیاسی، دیدگاه چندان مثبتی نسبت به مسأله تحزب در ایران نداشته و آن را عاملی در جهت تفرقه وحدت امت ...

صفحه 5 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8