تعداد 11 مورد یافت شد

پرسش و پاسخ با پژوهشگران ارشد دفاع مقدس پیرامون آغاز و امکان جلوگیری از وقوع جنگ

روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر امکان جلوگیری از جنگ وجود داشت. مثل همین الآن که کارهای ترامپ با ما خطرناک است. ممکن است کسی بگوید ما می توانستیم ... می توانستیم جلوی این کارها را بگیریم. یکی اینکه زمانی که ترامپ گفت من این برجام را قبول ندارم و دوباره مذاکره کنیم، ... انجام دهید ممکن است جلوی کار را بگیرد. همین الآن هم شاید ترامپ نیاز به این دارد که قبل از انتخابات کنگره در روابط با ...

صفحه 2 از 2 1 | 2