تعداد 4969 مورد یافت شد

گروهی از دانشجویان مرکز تربیت معلم شیراز، اصفهان، اراک و یزد با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ در این دیدار امام بر اهمیت و تقدم تربیت بر ...

گروهی از دانشجویان مرکز تربیت معلم شیراز، اصفهان، اراک و یزد با امام خمینی در ... جماران دیدار کردند؛ در این دیدار امام بر اهمیت و تقدم تربیت بر تعلیم تأکید کردند و فرمودند: «باید تربیت اسلامی ... اهمیت و تقدم تربیت بر تعلیم تأکید کردند و فرمودند: «باید تربیت اسلامی باشد، تربیت انسانی باشد و الا تربیت مسکو و ... بر تعلیم تأکید کردند و فرمودند: «باید تربیت اسلامی باشد، تربیت انسانی باشد و الا تربیت مسکو و واشنگتن را نمی‏توانیم ... فرمودند: «باید تربیت اسلامی باشد، تربیت انسانی باشد و الا تربیت مسکو و واشنگتن را نمی‏توانیم بپذیریم». در پایان امام ...

* امام خمینی در رابطه با شروع بکار مراکز تربیت معلم پیامی خطاب به فرهنگیان و مسئولان و دانشجویان مراکز تربیت معلم فرستادند. امام خمینی در پیام خود ...

* امام خمینی در رابطه با شروع بکار مراکز تربیت معلم پیامی خطاب به فرهنگیان و مسئولان و دانشجویان ... معلم پیامی خطاب به فرهنگیان و مسئولان و دانشجویان مراکز تربیت معلم فرستادند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «... ... در این پنجاه سال اخیر از دانشگاه‏ها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از ... دانشگاه‏ها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سرنیزة رضاخان و پسرش وارد ... نشد... ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی‏ها نجات نخواهیم ...

موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه

پنجاه و هفتمین نشست علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه در نگارستان امام خمینی(ره) اصفهان ... نشست علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه با سخنرانی دکترمصطفی دلشاد تهرانی در ... و ... برگزار شد دکتر دلشاد تهرانی به بررسی موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه پرداخت. دکتر دلشاد تهرانی گفت : فعلِ ... در نهج البلاغه پرداخت. دکتر دلشاد تهرانی گفت : فعلِ تربیت با رفع موانع و ایجاد مقتضیات به عنوان زمینه تربیت ... : فعلِ تربیت با رفع موانع و ایجاد مقتضیات به عنوان زمینه تربیت سامان می‌یابد، و تا چنین نشود، تربیت به‌درستی تحقق ...

کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی، حل مشکلات جهان اسلام را در بازگشت به هویت دینی و فرهنگی اسلامی می داند

پرتال امام خمینی(س): تعلیم‌ و تربیت از جمله نهادهای مؤثر در عرصه‌های مختلف زندگی ... از پیامبر(ص) و اهل ‌بیت(ع) ایشان است. به‌خصوص اگر نظام تربیت دینی مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی و قرآنی باشد، در حل ... ایران را از سلطۀ استکبار بیرون آورد و مشکلات فرهنگی و تربیتی آن را برطرف نمود، نظام تربیت دینی ازمنظرامام، هم ... بیرون آورد و مشکلات فرهنگی و تربیتی آن را برطرف نمود، نظام تربیت دینی ازمنظرامام، هم می‌تواند در حل بسیاری از چالش‌های ... مؤثر باشد. این پژوهش تلاشی است در این راستا و اندیشه‌های تربیتی ایشان با یک تحقیق علمی، نظام‌مند و هدفدار به صورت ...

امام(س) معتقد بود که اصلاح جامعه باید از «مدرسه» آغاز شود

حجت الاسلام ذوعلم دبیر پیشین س متعددی در خصوص جایگاه «معلم و دانش آموز» در فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س) انجام داده است. وی معتقد است ... وی معتقد است که از دیدگاه امام عنصر اصلی در فرآیند تعلیم و تربیت «معلم» است. آنچه در ادامه آمده است پاسخ های حجت اسلام ... مبنایی دارد و تمام ابعاد جامعه را اعم از عرصه تعلیم و تربیت، تبلیغ دین و هنر در برمی گیرد. با این حساب شما ... مبارزه فرهنگی پایه اصلی نظام فکری حضرت امام در تعیلم و تربیت است؟ بله، بعداز پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل همین ... را در پایه گذاری نظام و به ویژه در رابطه با مقوله تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش مطرح کردند و در برخی از بیانات ایشان ...

کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی منتشر شد

پرتال امام خمینی(س):کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی نوشته دکتر محمد احسانی توسط ... پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد. تعلیم‌ و تربیت از جمله نهادهای مؤثر در عرصه‌های مختلف زندگی ... از پیامبر(ص) و اهل ‌بیت(ع) ایشان است. به‌خصوص اگر نظام تربیت دینی مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی و قرآنی باشد، در حل ... ایران را از سلطۀ استکبار بیرون آورد و مشکلات فرهنگی و تربیتی آن را برطرف نمود، نظام تربیت دینی ازمنظرامام، هم ... بیرون آورد و مشکلات فرهنگی و تربیتی آن را برطرف نمود، نظام تربیت دینی ازمنظرامام، هم می‌تواند در حل بسیاری از چالش‌های ...

مراد امام خمینی (س) از معنای «تربیت مکاتب توحیدی» در گزاره «انسان تا تربیت اسلامی یا تربیت مکاتب توحیدی پیدا نکند، این فرعونیت در باطنش است، (تهذیب ...

پاسخ: در برخورد اول، ممکن است که به وحی بر دیگر پیامبران به وجود آمده است، و امام (س) تربیت را تنها در سایۀ مکاتب توحیدی می داند که دین الهی بوده ... اند... مقصد اسلام و مقصد همۀ انبیاء این است که آدمها را تربیت کنند.صحیفه امام، ج 7، ص 531 3- آن که انسان درست می کند ...

جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س)

جهان آفرینش برپایه علم و حکمت آن بهره مندى بیشتر از مواهب الهى است. از دیدگاه تعلیم و تربیت امروز، شناخت و کشف روابط پدیده ها بویژه در زمینۀ رفتار ... خواهد شد. اما براى درک و وصول به جریان حقیقت الهیه و تربیت انسان کامل و رسیدن به لقاى پروردگار که غایت تربیت ... الهیه و تربیت انسان کامل و رسیدن به لقاى پروردگار که غایت تربیت اسلامى و سعادت حقیقى است، نیاز به وحى و تدبر و بهره ... عاقلانه آنها ندارد. با این توصیف اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت اسلامى و ضرورت تربیت انسان روشن مى شود. در این عصر ... این توصیف اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت اسلامى و ضرورت تربیت انسان روشن مى شود. در این عصر حضرت امام خمینى(س) این ...

مختصری درباب جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام

جهان آفرینش بر پایه علم و حکمت نتیجه آن بهره‌مندی بیشتر از مواهب الهی است. تلاش تعلیم و تربیت امروز، شناخت و کشف روابط پدیده‌ها به ویژه در زمینه ... خواهد شد. اما برای درک وصول به جریان حقیقت الهیه و تربیت انسان کامل و رسیدن به لقای پروردگار که غایت تربیت ... الهیه و تربیت انسان کامل و رسیدن به لقای پروردگار که غایت تربیت اسلامی و سعادت حقیقی است، نیاز به وحی و تدبر و ... عاقلانه آنها ندارد. با این توصیف اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی و ضرورت تربیت انسان روشن می‌شود. در این عصر ... با این توصیف اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی و ضرورت تربیت انسان روشن می‌شود. در این عصر حضرت امام خمینی(س) با ...

نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع اسلامی

نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع اسلامی دکتر ... اسلامی دکتر پوراندخت فاضلیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم بسمه تعالی هر گاه نقش تربیت را به دو بخش تقسیم ... هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم بسمه تعالی هر گاه نقش تربیت را به دو بخش تقسیم نمائیم، در تربیت نوع اوّل، قرب الهی ... تعالی هر گاه نقش تربیت را به دو بخش تقسیم نمائیم، در تربیت نوع اوّل، قرب الهی مدنظر است و تمامی مراحل تربیت ... در تربیت نوع اوّل، قرب الهی مدنظر است و تمامی مراحل تربیت راههای عبودیت خداوندی است. سیاست گذاران تربیتی نیز سعی ...

صفحه 1 از 497 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >