تعداد 30 مورد یافت شد

آیا یوگا و مدیتیشن و وجود چاکراها حقیقت هستند و یا می شود به عنوان یک مسیری که اسلام هم بپسندد،انتخاب بشوند؟یا اینکه جزو مکتبهای گمراه کننده تلقی می ...

موضوع فوق امری اجتهادی است. ال سنگر دارند. همچنانکه در شکلگیری گروههای تندروی مذهبی که به تروریسم رو میآورند مانند القاعده و طالبان به راحتی میتوان ...

تمدن اسلامی

در سال ۱۹۳۳ م. ساموئل هانتینگت سلاح، گسترش دامنه فشار بر کشورهای مستقل به بهانه مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر در راستای نظم نوین جهانی. مردم ...

مسئولان صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارند

همسر اولین شهید هسته‌ای کشور در این مصاحبه با اشاره به وحدت ...

ترورهای امریکایی

‏‏بدخواهان و گروهک های فاسد مفسد و مزدور شرق و غرب که امید ...

پیام حضرت امام به آقای گورباچف و تاثیر آن در نظام سیال بین المللی

دکتر سیدعلی قادری: رفتار حضرت بین المللی - گفتگوی تمدنها موضوعاتی مانند: مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، صلح خاورمیانه، تغییر ... است که آمریکا علاقه مند است مردم جهان را درگیر مبارزه با تروریسم نماید تا آن را در حد موضوعات اصلی نظام بین الملل ... توان گفت که توفیقی رفیق راهش نخواهد بود . البته مبارزه با تروریسم ذاتا استعداد آن را دارد که از فهرست موضوعات فرعی ...

لزوم دقت در اجراى احکام اسلامى/ رعایت حقوق مجرمان

دیدار امام خمینی (س) با جمعی ا عوض شده. معلوم مى شود قیام مسلّحانه عبارت از این است و تروریسم عبارت از یک چیز دیگر است! همه چیز این طور است. حالا ...

رهبری امام خمینی(س) برخاسته از جان مردم بود

رئیس دولت اصلاحات با تاکید بر به صبوری و آرامش داشتیم رخ داد،و نیز موج سهمگین ترور و تروریسم به راه افتاد اما رهبری حضرت امام و حضور و امادگی ...

بیداری مسلمانان و سابقه توطئه های استعماری

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایر حمایت عملی از آن و خلق و پروراندن بنیادگرایی اسلامی و تولد تروریسم اسلامی در قالب القاعده و موارد بسیار دیگر گوشه ای از ...

به احترام دکتر ابتکار

پرتال امام خمینی ـ امین کریم ا در رده جریان های رادیکال توصیف می شد؛ اکنون هم در تقابل با تروریسم و جریان های رادیکال جهان اسلام سخن می گوید و هم از ... نمی پذیرند.معنای طالبان با انفجار برج های دوقلوی آمریکا و تروریسم گره خورده است. منطق امام خمینی اما، تأکیدی فراوان در ...

انقلاب دوم

برگزاری موفقیت آمیز انتخابات و عهده داشت. دولت فرانسه برخلاف ادعای حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به کسانی پناه داد که رسماً در اطلاعیه هایشان مسئولیت ...

صفحه 2 از 3 1 | 2 | 3