تعداد 385 مورد یافت شد

جایگاه جمهوری اسلامی در احیای تمدن اسلامی با رویکردی بر آراء و اندیشه های امام خمینی(س)

جایگاه جمهوری اسلامی در احیای شالوده اتحاد اسلام بود که توسط پیامبر طرح شد. 4- تعاون و همکاری یکی از عوامل رشد تمدن اسلامی تعاون و همکاری ... شد. 4- تعاون و همکاری یکی از عوامل رشد تمدن اسلامی تعاون و همکاری است. تعاون در کارهای خیر از جمله سفارشهای ... و همکاری یکی از عوامل رشد تمدن اسلامی تعاون و همکاری است. تعاون در کارهای خیر از جمله سفارشهای قرآن کریم است که می ... متعددی تأثیر گذار است که عبارت است از: علم، نظم، امنیت، تعاون و همکاری و... که در دین اسلام چه در قرآن و چه در ... محکمی هستند که تضمین کننده امنیت اجتماعی اند. وحدت، تعاون و همکاری: این عنصر در پیشرفت تمدن ها نقش عظیمی را ایفا ...

سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (تحول روحی ملت)

سخنرانی زمان مکان: قم موضوع: تحول بزرگ روحی ملت ـ حس تعاون و شجاعت مردم حضار: ناطق نوری، علی اکبر(نماینده ... تواند این را انجام بدهد؛ این تحولات روحی، تحولات‎ ‎انسانی، تعاون، که در ایران پیدا شده است. یکی از دوستان من می گفت که ... باشد؛ اما این خیلی لطافت روح می خواهد. ستایش از حس تعاون و شجاعت ملت این یک انقلابی است که خدا کرده ... است که خدا کرده است و من روی این انقلابهای روحی و این حس‎ ‎تعاونی که در ملت ما پیدا شده است و آن شجاعتی که در ملت ما ...

حدود آزادی در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

حدود آزادی در نظام اسلامی از د محدود کند. ازسوی دیگر انسان موجودی اجتماعی است که نیاز به تعاون و مشارکت با دیگران دارد تا مشکلات خود را برطرف نماید. ... اسلام پذیرفته شده است . زیرا اسلام طرفدار رشد فکری جامعه و تعاون و همکاری عمومی بوده و می خواهد مردم در سرنوشت خود ... مردم در سرنوشت خود دخالت داشته باشند. اسلام با تشویق بر تعاون درامور خیر و تقویت کننده تقوای فردی و اجتماعی که شامل ... درامور خیر و تقویت کننده تقوای فردی و اجتماعی که شامل تعاون حزبی هم می شود، برای این امر پایه ریزی نموده است. ... است. البته احزابی که در مسیر گناه و عدوان باشد نهی شده: «تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان». ...

هر روز با امام / ۷ شهریور / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

نجف اشرف، 1357_ نامه به آقای س 1359_ سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی (احیای کشاورزی) اهم بیانات: ‏‏ اگر ما ...

هر روز با امام / ۱۰ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، 1343_ نامه به آقای سید مهد همه چیز داشت غلبه کرد. این نبود الاّ اینکه این ملت یک روح تعاون پیدا‏‎ ‎‏کرده بود، یک ایمان پیدا کرده بود. این ایمان ...

همراهی مردم با امام در تبعید

توده های مردمی ایران در تمام 1998 س ت /3 ـ 19/10/43) ساواک کرمانشاه اطلاع داد فروشگاه تعاون در تهران جنب مدرسه دارالفنون عکسهای آیت اللّه خمینی ...

خدمت به مردم موهبتی الهی

ضرورت و اهمیت خدمت رسانی یکی ا و گرفتاری های دیگران بی تفاوت باشد. افراد بی تفاوت لزوم تعاون و همکاری در نیکوکاری و سالم سازی اجتماعی را که یک اصل ...

خانــه امـــن مـــردم

خانــه امـــن مـــردم (مصاحبه جهانی بودیم. لذا هموار نمودن این مسیر نیازمند تعامل و تعاون مستمر و پایدار با بدنه دولت بود. از این رو همسازی ...

گفتگوی حضور با حضرت آیة الله فاضل لنکرانی حاج احمد آقا امین امام بودند

گفتگوی حضور با حضرت آیة الله ف هیچ بانکی، در هیچ جایی، هیچی ندارم، یک مقدار پول در مؤسسه تعاون است، آن هم شهریه من هست که مورد مصرف ‏اش فقراء هستند، ...

ترکیب چند شهر خراب شده در جنگ را حفظ کنید

پیام امام به ملت ایران در بار نیز به خوبى دریافته‏اند که بازسازى و سازندگى جز از طریق تعاون و همفکرى میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همه ...

صفحه 9 از 39 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >