تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 294 صفحه 16

هیچوقت نباید مایعات را روی تلویزیون گذاشت چرا که ممکن است بریزد و داخل تلویزیون شود و ... مایعات را روی تلویزیون گذاشت چرا که ممکن است بریزد و داخل تلویزیون شود و باعث ایجاد اتصال و در نتیجه آتش سوزی می شود . ... و مدتی آنرا خاموش کد . اینکار باعث می شود که عمر دستگاه تلویزیون بیشتر شود . غیر از مسئله عمر دستگاه ، طبیعی است که ... خود ما نیز باید به فکر سلامتی مان باشیم . ودر استفاده از تلویزیون جانب اعتدال را رعایت کنیم و بیش از اندازه چشم به آن ... رعایت نمی کنند . همینطور باید حواسمان باشد به هنگام تماشای تلویزیون فاصله خود را با آن رعایت کنیم و زیاد نزدیک به آن ...

مجله کودک 294 صفحه 15

هفته پیش از تلویزیون ، به عنوان یک دستگاه محبوب نام بردیم ، اما نگاه ... وسیله چندان مساعد نیست: "وقتی به خانه باز می گردم فورا جلو تلویزیون می نشینم آن هنگام است که بچه ها متوجه حضور من در ... است که بچه ها متوجه حضور من در خانه می شوند ." " انسان تلویزیون را اختراع کرد چون شبها از تنبلی چشمهایش را نمی ... کرد چون شبها از تنبلی چشمهایش را نمی توانست ببندد ." " تلویزیون آدامس چشم است" "تلویزیون به وسیله افرادی شما را در ... چشمهایش را نمی توانست ببندد ." " تلویزیون آدامس چشم است" "تلویزیون به وسیله افرادی شما را در منزلتان سرگرم می کند که ...

مجله کودک 294 صفحه 17

جدید انی تنظیمات توسط کنترل از ما تعمیرکاران است و بوسیله آن می توانیم تنظیمات داخلی تلویزیون رااز همین بیرون انجام دهیم . * کنترل از راه دور ... کار می کند ؟ فرستنده هایی هستند که پیام را از طریق موجی به تلویزیون می رسانند . معمولا کنترل با استفاده از نور مادون ... کنترل با استفاده از نور مادون قرمز کار می کنند . بر روی تلویزیون گیرنده حساس به نور مادون قرمز قرار داده شدهاست که ... از راه دو را دریافت می کند وپس از ارسال به قسمت پردازش ، تلویزیون فرمان را اجرا می کند . نور مادون قرمز دارای طول موج ... ولتاژ برق شهر ما 220 ولت است . این ولتاژ بالا در قسمتی از تلویزیون بنام "های ولتاژ" ساخته می شود این برق حتی بعد از ...