تعداد 5 مورد یافت شد

مجله کودک 303 صفحه 27

تلویزیون های LCD چگونه کار می کنند ؟ درتلویزیون های لامپ ... های LCD چگونه کار می کنند ؟ درتلویزیون های لامپ تصویری که همچنان در خانه ها وجوددارد . ... بزرگ وسنگین بهنام لامپ تصویر ، طبق دستوراتی که از تیونر تلویزیون دریافت می کند تصویر را روی صفحه تشکیل می دهد این ... دریافت می کند تصویر را روی صفحه تشکیل می دهد این نوع تلویزیونها نمی توانند تصویر را در اندازه ای بزرگ تشکیل دهند ... نمی توانند تصویر را در اندازه ای بزرگ تشکیل دهند در تلویزیون های LCD اساس کار با تلویزیون های لامپ تصویری فرق می ...

مجله کودک 303 صفحه 26

دنیای تلویزیون های صفحه باریک هنگامی که "جان لوئیجی برد" مخترع ... تلویزیون های صفحه باریک هنگامی که "جان لوئیجی برد" مخترع تلویزیون مشغول قرار دادن لامپ هی الکترونیکی اولیه داخل اولین ... مشغول قرار دادن لامپ هی الکترونیکی اولیه داخل اولین تلویزیون بود تا تصویری نه چندان واضح ایجاد کند به عقل هیچ کس ... نه چندان واضح ایجاد کند به عقل هیچ کس نمی رسید که روزی تلویزیون های بزرگ وحجیم شبیه کمد ، به اندازه ای باریک و نازک ... ای باریک و نازک شوند که مانند قاب عکس بر دیوار نصب شوند . تلویزیون راه دازی را طی کرده است تا به شکل امروزی خود که ...

مجله کودک 303 صفحه 36

کارتون از ابتدا تا کنون کارتون . پس از اینکه کتاب هی مصور تن تن محبوبیت زیادی پیدا کرد . تلویزیون بلژیک تصمیم گرفت تا کارتون هی تن تن را هم تولید کند ...

مجله کودک 303 صفحه 18

تابستان خود را این گونه گذراند که توی دلم جمع شده بود بیرن نرفته بود . از قرار ، این قدر تلویزیون نگاه کرده بودم که خوابم برده بود . مامان بزرگ هم با ...

مجله کودک 303 صفحه 37

گربه و موش جاودانی سینما تام و حرکات را بیشتر کنند . سازندگان تام و جری پدر کارتون های تلویزیون لقب گرفته اند و در دوران زندگی شان حدود 200 فیلم ...