تعداد 23 مورد یافت شد

«توحید از دیدگاه امام خمینی(س)» به زبان اردو

به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از جماران، کتاب توحید از دیدگاه امام خمینی(س) به زبان اردو ترجمه و با نام ... توحید از دیدگاه امام خمینی(س) به زبان اردو ترجمه و با نام «توحید امام خمینی(رح) کی نگاه سی» منتشر شد. کتاب توحید با ... و با نام «توحید امام خمینی(رح) کی نگاه سی» منتشر شد. کتاب توحید با ترجمه و تصحیح سیداطهر عباس رضوی کوشامبوی توسط ... توحید با ترجمه و تصحیح سیداطهر عباس رضوی کوشامبوی توسط «توحید از دیدگاه امام خمینی(س)» به زبان اردو(س)، در دو جلد ... اردو(س)، در دو جلد 670 و 657 صفحه ای به چاپ رسید. کتاب توحید در دو جلد و 7 فصل، متضمن مباحث مهمی همچون براهین اثبات ...

توحید، عامل وحدت شیعه و سنى

سخنرانى کوتاه امام در جمع مس همه را به تکالیف الهى خودشان آشنا کند و همه را در زیر پرچم توحید مجتمع کند تا اینکه گرفتار یهاى همه ان شاء اللَّه، رفع ...

تفریق یا تقریب، نگرشی بر پایه اندیشه امام خمینی(س)

حجت الاسلام والمسلمین سید محم تفرقه بر نمی شمارند. امام خمینی(س) تعلق و اعتقاد به قرآن و توحید و تلاش برای خدمت به این دو را به عنوان اهداف عالی ... معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت ... و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم‏. [صحیفه امام،ج‏13، ص 54] ... ساخت که از تعدی به مسلمین جلوگیری خواهد کرد. ایشان باور به توحید و اعتقاد به معاد را از باورهای اصولی و اساسی همه فرق ... اساس محوریت این اصول امت واحده می نامند.ما همه در تحت لواى توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و ...

دومین گارگاه آموزشی اندیشه امام خمینی(س)

به گزارش پرتال امام خمینی به ن اخلاص، دشمن شناسی، مخاطب شناسی، قدرت بیان معنای واقعی توحید و فرق اسلام ناب و اسلام آمریکایی از دیگر لوازم برای ...

فروپاشی شوروی؛ نتیجه عدم توجه به پیام عمیق امام خمینی(س)

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب محتوم بودن سقوط مارکسیسم و کمونیسم، پیام دعوت به فطرت و توحید را برای وی ارسال کردند و در مورد فرو افتادن در دام ... با جان شما مرتبط می‌باشد ... و مضمون نامه امام، دعوت به توحید و پرهیز از الحاد است که راجع به جان شماست نه درباره ...

پاسخ قاطع امام خمینی (س) به نامه پادشاه عربستان

امام‌خمینی در روز 18 مهر سال 1 که به امید خداوند قادر متعال مسلمانان جهان را در زیر پرچم توحید و متعهد به احکام مترقی اسلام جمع و دست ابرقدرت ها را ... که به امید خداوند قادر متعال مسلمانان جهان را در زیر پرچم توحید و متعهد به احکام مترقی اسلام جمع، و دست ابرقدرتها را ...

راه و روش امام خمینی(س)

عبدالوهاب حسین ۵۸ ساله و ملقب که از جمله آنها: ۱ . مبنای اول: بر پایه حرکت از عقیده به توحید مبنای اول از عقیده توحید نشأت می گیرد که بر فکر و ... اول: بر پایه حرکت از عقیده به توحید مبنای اول از عقیده توحید نشأت می گیرد که بر فکر و احساس و رفتار و عملکرد و موضع ... همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است.» (صحیفه امام، ج5، ص387) مبنای دوم: اخلاق و ...

بازخوانی دو نامه از امام به دانشجویان ایرانی اروپا و آمریکا

یکی از مسائلی که مورد تاکید هم و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا ...

انتشار مبناگرایی و نواندیشی راه و روش امام خمینی(س)

در این اثر مبناگرایی همان تکیه نوشته شده است: «باورهای امام خمینی(س) از اعتقاد به توحید سرچشمه گرفت؛ او آنچه را انبیا(ع) مطرح کرده بودند و ...

شانزده گفت و گو در سه روز

در مدت اقامت حضرت امام خمینی د همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان ... استبدادى و استعمارى آغاز مى شود و نیز از همین اصل اعتقادى توحید، ما الهام مى گیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3