تعداد 51 مورد یافت شد

احکام وضوی جبیره

‏‏احکام وضوی جبیره‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏کسی که روی بعضی از مواضع وضویش جبیره ... وضوی جبیره‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏کسی که روی بعضی از مواضع وضویش جبیره باشد، در صورت امکان‏‎ ‎‏باید آن را برداشته و زیر آن را ... آن را برداشته و زیر آن را شسته یا مسح نماید، البته اگر جبیره در روی عضوی باشد که‏‎ ‎‏باید شسته شود، واجب نیست حتماً ... 41]]‎‏است به طوری که شستن با شرایطش صدق کند اگرچه جبیره هم باشد. اما اگر جبیره روی‏‎ ‎‏موضع مسح باشد باید ... که شستن با شرایطش صدق کند اگرچه جبیره هم باشد. اما اگر جبیره روی‏‎ ‎‏موضع مسح باشد باید حتماً آن را بردارد. و اگر ...

با سلام با توجه به اینکه همه زنان از ناخن هایی زیبا و اراسته برخوردارند و با لاک های مختلف آنها را زیبار تر می کنند، همسر من درخواست کرده است کهمن هم ...

با سلام با توجه به اینکه همه ز داشته باشد و یا ضرر و آسیب قابل توجه به بدن برساند حکم جبیره جاری است و غسل و وضوی جبیره کفایت می کند، اگرچه بهنر ... قابل توجه به بدن برساند حکم جبیره جاری است و غسل و وضوی جبیره کفایت می کند، اگرچه بهنر است علاوه بر وضو و غسل جبیره ... وضوی جبیره کفایت می کند، اگرچه بهنر است علاوه بر وضو و غسل جبیره ای، تیمم هم بکند: «لو کان مانع علی البشرة ولا یمکن ... ی ممکن، برداشتن آن برای تحصیل طهارت لازم است و غسل و وضوی جبیره ای صحیح نیست و کفایت نمی کند. (ر.ک: العروة الوثقی مع ...

احکام وضوی جبیره

‏‏ ‏ ‏‏احکام وضوی جبیره‏ ‏‏چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که ... را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن ‏‎ ‎‏می‌گذارند جبیره نامیده می‌شود.‏ ‏‏ مسأله 330- اگر در یکی از ... و نمی‌شود آن را آب کشید،باید اطراف ‏‎ ‎‏زخم را بشوید،و اگر جبیره پاک است روی آن را مسح کند،و اگر جبیره نجس است یا ‏‎ ... ‎‏زخم را بشوید،و اگر جبیره پاک است روی آن را مسح کند،و اگر جبیره نجس است یا ‏‎ ‎‏نمی‌شود روی آن را دست تر کشید،مثلاً ... است که به دست می‌چسبد،پارچه ‏‎ ‎‏پاکی را به طوری که جزء جبیره حساب شود،روی آن بگذارد و دست تر روی آن ‏‎ ‎‏بکشد،و اگر ...

احکام وضوی جبیره

‏‏ ‏ ‏‏احکام وضوی جبیره‏ ‏‏چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که ... را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن ‏‎ ‎‏می‌گذارند جبیره نامیده می‌شود.‏ ‏‏ مسأله 324- اگر در یکی از ... و نمی‌شود آن را آب کشید،باید اطراف زخم را بشوید،و اگر جبیره پاک است ‏‎ ‎‏روی آن را مسح کند،و اگر جبیره نجس است یا ... را بشوید،و اگر جبیره پاک است ‏‎ ‎‏روی آن را مسح کند،و اگر جبیره نجس است یا نمی‌شود روی آن را دست تر کشید، ‏‎ ‎‏مثلاً ... دوایی است که به دست می‌چسبد،پارچه پاکی را به طوری که جزء جبیره حساب ‏‎ ‎‏شود،روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد،و اگر ...

احکام وضوی جبیره

چیزی که به آن زخم را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن‎ ‎می گذارند «جبیره» نامیده می شود. مساله 1 ـ اگر روی دمل یا زخم یا ... اگر ممکن نشود روی آن را مسح نماید. مساله 2 ـ اگر روی جبیره نجس شود و یا برای چیز دیگر نشود روی آن‎ ‎دست کشید، ... ای روی آن بیندازد و بر آن هم دست بکشد. مساله 4 ـ اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دستها یا تمام محل یکی از‎ ... از دستها یا تمام محل یکی از‎ ‎مسح را فرا گیرد، باید وضوی جبیره ای بگیرد، ولی اگر جبیره بیشتر از اعضای‎ ‎وضو را گرفته ... از‎ ‎مسح را فرا گیرد، باید وضوی جبیره ای بگیرد، ولی اگر جبیره بیشتر از اعضای‎ ‎وضو را گرفته باشد باید تیمم کند، و ...

احکام وضوی جبیره

‏‏ ‏ ‏‏احکام وضوی جبیره‏ ‏‏چیزی که به آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که ... را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن ‏‎ ‎‏می‌گذارند«جبیره»نامیده می‌شود.‏ ‏‏‎[[page 21]]‎‏ مسأله 1- اگر ... ‏‎ ‎‏روی آن را مسح نماید.‏ ‏‏ مسأله 2- اگر روی جبیره نجس شود و یا برای چیز دیگر نشود روی آن دست ‏‎ ... آن بیندازد و بر آن هم دست بکشد.‏ ‏‏ مسأله 4- اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دست‌ها یا تمام محل یکی از مسح ... دست‌ها یا تمام محل یکی از مسح ‏‎ ‎‏را فرا گیرد،باید وضوی جبیره‌ای بگیرد،ولی اگر جبیره بیشترِ از اعضای وضو را گرفته ‏‎ ...

به فتوای امام (س) کاشت ناخن جایز است یا حرام؟ شرایط درستی غسل و وضوی جبیره با آن چیست؟ و نشان دادن آن به نامحرم چه حکمی دارد؟

توضیحات کارشناس: کاشت ناخن که پوشاندن آن از نگاه نامحرم واجب است یا نه؟ 3- وضو و غسل جبیره با ناخن مصنوعی در چه صورتی صحیح می‌باشد؟ از آن‌جا ‌که ... بودن و نبودن آن نیز روشن خواهد بود. صاحب عروه در احکام جبیره مسأله‌ای را ذکر کرده است. امام خمینی ره نیز حاشیه‌ای ... الإمام الخمینی؛ ص: 129) طبق بیان صاحب عروه؛ در جریان حکم جبیره تفاوت نمی‌کند که جرح و مانند آن بدون اختیار انسان ... و وضو از روی اختیار را فی‌الجمله قبول داشته و به جریان حکم جبیره در آن به همانند مواردی که به اختیار و از روی عصیان است ... غسل و وضو چنین است: 1- در صورتی که قابل برداشتن نباشد حکم جبیره جاری است و غسل و وضوی جبیره کفایت می‌کند؛ همچنین است ...

احکام طهارت (وضو)

مساله 236ـ در وضو آن باید غسل کرد مانند جنابت. ‎[[page 48]]‎احکام وضوی جبیره چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و ... را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن‎ ‎می گذارند جبیره نامیده می شود. مساله 324ـ اگر در یکی از جاهای ... و نمی شود آن را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید، و اگر جبیره پاک‎ ‎است روی آن را مسح کند، و اگر جبیره نجس است یا ... را بشوید، و اگر جبیره پاک‎ ‎است روی آن را مسح کند، و اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر‎ ‎کشید، مثلاً ... دوایی است که به دست می چسبد، پارچه پاکی را بطوری که جزء جبیره‎ ‎حساب شود، روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد، و اگر ...

احکام وضوی جبیره

‏‏احکام وضوی جبیره‏ ‏‏[سؤال 376]‏ ‏186‏ ‏ ‏بسمه تعالی‏ ‏‏محضر مبارک ... خونش بند نمی آید و‏‎ ‎‏چون آب برای آن ضرر ندارد روی آن را جبیره نمی کنند. حال اگر این زخم را بشویند،‏‎ ‎‏باز خون می ... شود و فتوای حضرت عالی در رسالۀ توضیح المسائل در احکام وضوی جبیره این‏‎ ‎‏است که «اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ... و در نماز باید بدن و لباس پاک باشد و در هر صورت مورد‏‎ ‎‏جبیره نیست و اگر وضو ممکن نباشد، ولو به شستن غیر محلّ زخم ... می گذرد، چسب بزرگی به دست دارم و برای‏‏‎[[page 178]]‎‏وضو، جبیره عمل می کنم، البته برای غسل، آن را باز می کنم، ولی اگر ...

مو زدایی و اپیلاسیون کامل بدن، توسط شخص دیگر جایز است یا خیر؟

توضیحات کارشناس: مو زدایی یا (س) کاشت ناخن جایز است یا حرام؟ شرایط درستی غسل و وضوی جبیره با آن چیست؟ و نشان دادن آن به نامحرم چه حکمی ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6