تعداد 41 مورد یافت شد

ادامه مبارزه با رژیم شاه در اعلامیه چهلم فیضیه

و در موقع مناسب به سزاى اعمال خود برسانند»! این حمله به شاه و مسئول معرفى کردن او در برابر جنایات، فجایع، ... اعلامیه‏اى که از طرف امام به مناسبت چهلم فاجعۀ فیضیه در روز دوازدهم اردیبهشت ماه سال ... از طرف امام به مناسبت چهلم فاجعۀ فیضیه در روز دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1342منتشر شد، مى‏توان گفت که تا آن روز، در نوع ... این حقیقت را نشان داد که امام با آهنگ سریع و خستگى‏ناپذیرى به پیش مى‏تازد و از هرگونه درنگ و عقبگرد بشدت اجتناب ... و جهت‏گیرى مبارزه علیه او را با قاطعیت بیشترى دنبال کرد و به ملت ایران یادآور شد که نقش شاه در این جنایات و ...

صفحه 5 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5