تعداد 494 مورد یافت شد

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: جلوگیری از تحریف انقلاب و شخصیت والای امام

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جمار و روابط کاری که مدتی با ایشان داشته ام این حق را بعنوان خدمتگزاری کوچک در مؤسسه دارم که از ایشان سؤال کنم جناب آقای ...

سه امتیاز، سه فضیلت، سه خصوصیت از یک رهبر

سه امتیاز، سه فضیلت، سه خصوصیت و موفّق بفرما، رئیس جمهور محترم موّفق و مؤیّد بفرما، توفیق خدمتگزاری به این ملّت محروم را به او عطا بفرما، آنهایی که ...

یادگار امام در نگاه رهبر

یادگار امام در نگاه رهبر بسم گفت و چهره محبوب و آشنای مردم و غمخوار کشور و انقلاب و خدمتگزاری صدیق برای هدفهای امام عظیم راحل، و اندیشه ‏ای روشن ...

نامۀ منتشر نشده حضرت امام به یادگار عزیزش

نامۀ منتشر نشده حضرت امام ب سفارش آنان را فرموده بیش از دیگران خدمت کند و دیگران را به خدمتگزاری دعوت کند و هرچه مشکل در راه خدمت به هدف که اسلام ...

اطلاعیه بیت معظم امام خمینی

اطلاعیه بیت معظم امام خمینی ب تا به اهداف بلندش نایل شود. بالاترین عنوان افتخاری خویش را خدمتگزاری به شما مردم شریف و مؤمن می‌‌‌‏دانست. و سرانجام، ...

تاریخ نگاری امانتدارانه

به گزارش خبرگزاری جماران روز د و روابط کاری که مدتی با ایشان داشته ام این حق را بعنوان خدمتگزاری کوچک در موسسه دارم که از ایشان سوال کنم جناب آقای ...

امیدوارم که احمد به واسطه تهمت ها و مخالفت ها به خود تزلزل و تردید راه ندهد

اینجانب در پیشگاه مقدس حق شهاد سفارش آنان را فرموده بیش از دیگران خدمت کند و دیگران را به خدمتگزاری دعوت کند و هر چه مشکل در راه خدمت به هدف که اسلام ...

مجله کودک 29 صفحه 28

کاسۀ داغ تر از آش را آماده می­کرد و خلاصه زن و مرد، هر کدام کاری می­کردند تا خدمتگزاری خود را به ناصرالدین شاه ثابت کرده و نظر ایشان را ...

حکومت در خدمت مردم

عمل در جهت منافع مردم در تمام ارض بود؛ این اختلافات و خونریزیها نبود. 3 *** خیرخواهی و خدمتگزاری دولت موجب رضای خدا و ملت کوشش کنید که پایگاه ملی ... را حفظ کند. همه موفق باشید و همه خدمتگزار باشید و در این خدمتگزاری بدانید که هم رضای خدا را تحصیل کردید؛ و هم رضای ...

اگر به من بگویند خدمتگزار بهتر است

‏‏اگر به من بگویند خدمتگ بهتر‏‎ ‎‏از این است که بگویند رهبر. رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. اسلام، ما‏‎ ‎‏را موظف کرده که خدمت ... مطرح است. اسلام، ما‏‎ ‎‏را موظف کرده که خدمت بکنیم. خدمتگزاری مطرح است.‏‎[1]‎ ‏‏* * *‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

صفحه 8 از 50 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >