تعداد 1636 مورد یافت شد

مجله کودک 384 صفحه 19

ویروس، باید انسان بتواند واکسن خود را به ریخت و قیافهی دیگری در آورده است . در مورد خطرناک بودن بیماری همشک و تردیدهایی وجود دارد . در بعضی ... تردیدهایی وجود دارد . در بعضی جاها، این بیماری خود را خیلی خطرناک نشان داده و باعث مرگومیر شده است . امّا در بعضی ...

مجله نوجوان 152 صفحه 13

زن که از این برخورد کتی ناراحت کرده بود بیرون داد و گفت : « پس اگر آبله باشه ، آنچنان هم خطرناک نیست . » پلیس جوان این جمله را گفت و به مادر کتی ... می کرد . پدر کتی جواب داد : « توی این سن ، همة بیماری ها خطرناک هستن ولی نه اونقدر! ما اول نگران شدیم که نکنه جذام ...

براى مدتی اطلاعیه ندادند

پس از جریان انجمنهاى ایالتى و با دولت بود، از این پس مبارزه با شاه است. و مبارزه با شاه خطرناک است. آیا حاضرید که جانتان را به خطر بیندازید؟ راه من، ...

مجله کودک 455 صفحه 5

امام خندیدند و گفتند: دکتر! م فشارسنج، عدد پنج را نشان میداد و این از نظر پزشکی خیلی خطرناک بود، کارهای اولیه را کردم و پس از دو ساعت که وضع قدری ... و پس از دو ساعت که وضع قدری بهتر شده بود و درعین حال، هنوز خطرناک بود که ایشان حرکت کنند، دیدم که امام آماده حرکت ...

مجله کودک 387 صفحه 5

و من هم تذکرهام[گذرنامهام] را بیرون روم. مردم خیلی وحشت زده شده بودند. علی رضا آدم خطرناک و ظالمی بود و آن روز برای ملاقات آمده بود و امام هم ... ایشان بخواهند که با آن گروه دیدار کنند. زیرا علی رضا خیلی خطرناک است و نمی شود که او را راه نداد! حضرت امام پس از ...

مجله نوجوان 212 صفحه 6

4شنبه سوری میکنن، بعضیهام کوچیک و اندازه خودشون، بعضیها کارهای خیلی خطرناک میکنن، بعضیهام... چهارشنبه سوری بر اساس متون بسیارکهن ... بعدها وسایل آتیش بازی هم کم کم اختراع شد... آه چه وسیلهی خطرناک هیجان آوری، خدا تو را نکشد نوبل! ترجمه: هورااا... ...

مجله کودک 306 صفحه 12

هواپیما راه پیدا می کند البته در انواع ساده تر ، پرواز تقریبا به سادگی انجام می شود . *خطرناک هم هستند؟ می توانند خطرناک هم باشند . برخورد این ... تقریبا به سادگی انجام می شود . *خطرناک هم هستند؟ می توانند خطرناک هم باشند . برخورد این وسایل در حین پرواز با اشخاص ...

مجله نوجوان 84 صفحه 34

آسمانی ها مهدی آذریزدی دشمن خطرناک مردی که بذل و بخششهای امام حسین علیه السلام را شنیده ... برسید و مرا از دست دشمنم نجات بدهید. من دشمنی دارم که خیلی خطرناک و خیلی ستمکار است ، نه بر اطفال رحم می کند و نه ...

مجله نوجوان 56 صفحه 30

پزشکی مواظب خوشمزه های داخل ها یک مار بدقواره خوابیده، حاضر خوری هم ممکن است عواقب خطرناکی مثل نوعی مسمویت غذایی خطرناک به نام بوتولیسم داشته ... حاضر خوری هم ممکن است عواقب خطرناکی مثل نوعی مسمویت غذایی خطرناک به نام بوتولیسم داشته باشد. بوتولیسم مستقیما به سراغ ... - در میان کنسروها، کنسرو محبوب تن ماهی و لوبیا سبز از همه خطرناک ترند. [[page 30]] ...

مجله نوجوان 34 صفحه 34

آسمانی ها مهدی آذریزدی دشمن خطرناک مردی که بذل و بخششهای امام حسین علیه السلام را شنیده ... برسید و مرا از دست دشمنم نجات بدهید. من دشمنی دارم که خیلی خطرناک و خیلی ستمکار است ، نه بر اطفال رحم می کند و نه ...

صفحه 3 از 164 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >