تعداد 814 مورد یافت شد

14 اسفند ماه

خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی کند که این طبقه بالاست، ...

13 اسفند ماه

زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بَزک کرده بیرون ...

12 اسفند ماه

نباید اینطور منعکس بشود که ما یک ملتی هستیم که در عین حالی ...

۱۵ اسفند ماه

دولتها بفهمند که قدرت به این نیست که پرده های کذا و مبلهای ...

پیام امام خمینی (س) در پی درگذشت حاج آقا مصطفی

إنا لله و إنا إلیه راجعون‏در روز یکشنبه نهم شهر ذی القعدة الحرام 1397 مصطفی خمینی، نور بصرم و مُهجَه قلبم، دار فانی را وداع کرد و به ...

نور چشم امام

آیت الله سید مصطفی خمینی در خانواده و محیطی مذهبی و علمی رشد و نمو یافت و تحت ... پس از سپری کردن دورۀ مکتبخانه و ابتدایی، بنا به مصلحت امام خمینی(س)، وارد حوزه علمیه قم شد و قدم در راه فراگیری علوم ... در شکوفایی نبوغ و جدیت وی در تحصیل، نظارت و تشویقهای امام خمینی(س) نیز، مؤثر بوده است. استادان وی از هوش و ذکاوت وی با ... نام برده ‏اند. زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص ...

19 اسفند ماه

شما باید خداوند را حاضر و ناظر بدانید. انسان ممکن است چیزی ...

حیات سیاسی

بُعد دیگر شخصیت سید مصطفی، بُع و عمل، آینده‏ نگری و ثبات بود. او پیش از آغاز نهضت امام خمینی(س)، کم و بیش با جریانهای سیاسی فعال در جامعه آشنایی ... تمایل داشت؛ اما نقطه عطف در این زمینه، شروع نهضت امام خمینی(س) و ورود کامل و همه جانبه وی به متن نهضت می ‏باشد. ... نهضت می ‏باشد. حیات سیاسی سید مصطفی با حیات سیاسی امام خمینی(س) و نهضت اسلامی کاملاً آمیخته و تفکیک‏ ناپذیر می ... که به همراه مادرش به زیارت عتبات عالیه رفته بود. گرچه امام خمینی(س) همیشه جدّیت سید مصطفی را در تحصیل بر سایر امور و ... طرق مختلف در صدد جلب موافقت سید مصطفی و از طریق وی، امام خمینی(س) برای همکاری مشترک علیه دولت ایران بود؛ اما اسناد و ...

ویژگی های عبادی، عرفانی و مذهبی

در بُعد معنوی و عرفانی نیز، دا همچنین تداوم بود. زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص ...

درگذشت اسرار آمیز

بررسی خاطرات نزدیکترین افراد ب بر دارد و از این طریق، آسیب جدی به فعالیتها و اقدامات امام خمینی(س) بزند. بر این اساس، اعضای خانواده و یاران نزدیک وی ... به شهادت رسیده است؛ اما آن حادثه به دلیل عدم اجازه امام خمینی(س) به کالبد شکافی، کاملاً قابل اثبات نبوده، تعیین دقیق ... برای مبارزین پدید آورد که در ضمن آن به معرفی بیشتر امام خمینی(س) و نهضت اسلامی و انتقاد از حکومت پهلوی و اقدامات آن ... دانسته ‏اند. زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص ...

صفحه 1 از 82 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >