تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 63 صفحه 16

سیب میوۀ کربلاست در روایات آمده است که فرشتگان در روز عاشورا ...