تعداد 16 مورد یافت شد

تأثیر معنوی کلام امام

پایان سال تحصیلی طلاب (خرداد ماه) بود که «بحث غیبت» ادامه ...

حرمت رمضان

دکترها به خاطر بیماری امام به ایشان اجازه نمی دادند که روزه ...

تأثیر معنوی کلام امام

پایان سال تحصیلی طلاب (خرداد ماه) بود که «بحث غیبت» ادامه ...

توجه امام به صرفه جویی در امور روزانه

من بسیار کوچکتر از آن هستم که بتوانم راجع به اجرای احکام ...

با خوشرویی ما را می‏ پذیرفتند

امام به ما اجازه داده بودند در هر وقت از شب با یک «یاالله» ...

مراتب علمی امام خمینی (س)

در ایام بزرگداشت مقام معلم، خاطراتی از امام خمینی (س)، این ...

صفحه 2 از 2 1 | 2