تعداد 246 مورد یافت شد

ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

اولین رکن اندیشه امام عقلانیت انسانی است. امام یک انسان دیندار بود و اساسا گذار ایشان به عالم سیاست وجامعه از مسیر ... به حوزه سیاست یک حرکت دینی بود حرفی ندارد. امام یک انسان دیندار است معمولا دینداران به ماوراءالطبیعه بسیار ایمان ... حرکت دینی بود حرفی ندارد. امام یک انسان دیندار است معمولا دینداران به ماوراءالطبیعه بسیار ایمان دارند. همه انسانها به ... باورمند به ماورالطبیعه هستند. اما این رگه ها در انسانهای دیندار پررنگ است همه انسانها از جمله انسانهای دیندار گاهی در ... در انسانهای دیندار پررنگ است همه انسانها از جمله انسانهای دیندار گاهی در تصمیم های خود بر مدار غیر از عقلانیت تکیه می ...

مجله کودک 297 صفحه 11

بقیه ی نیازمندی های خود مصرف ک : ای مرد ! نیاز خود را همواره نزد این سه شخص ببر . مرد دیندار ، جوانمرد و انسان باشخصیت . فرد دیندار به خاطر دینش ... سه شخص ببر . مرد دیندار ، جوانمرد و انسان باشخصیت . فرد دیندار به خاطر دینش آبروی تو را حفظ می کند . جوانمرد ، حیا ...

درس آموزی از امام خمینی(س)

یادگار امام در دیدار با معلمان اولین رکن اندیشه امام عقلانیت انسانی است. امام یک انسان دیندار بود و اساسا گذار ایشان به عالم سیاست و جامعه از مسیر ... به حوزه سیاست یک حرکت دینی بود حرفی ندارد. امام یک انسان دیندار است معمولا دینداران به ماوراءالطبیعه بسیار ایمان ... حرکت دینی بود حرفی ندارد. امام یک انسان دیندار است معمولا دینداران به ماوراءالطبیعه بسیار ایمان دارند. همه انسانها به ... باورمند به ماورالطبیعه هستند. اما این رگه‌ها در انسانهای دیندار پررنگ است همه انسانها از جمله انسانهای دیندار گاهی در ... در انسانهای دیندار پررنگ است همه انسانها از جمله انسانهای دیندار گاهی در تصمیم‌های خود بر مدار غیر از عقلانیت تکیه ...

تاکید مکرر بر عقلانیت و اخلاق

ایام بزرگداشت امام فرصت فراخی اولین رکن اندیشه امام عقلانیت انسانی است. امام یک انسان دیندار بود و اساسا گذار ایشان به عالم سیاست وجامعه از مسیر ... سیاست یک حرکت دینی بود حرفی ندارد. وی افزود: امام یک انسان دیندار است معمولا دینداران به ماوراءالطبیعه بسیار ایمان ... بود حرفی ندارد. وی افزود: امام یک انسان دیندار است معمولا دینداران به ماوراءالطبیعه بسیار ایمان دارند. همه انسانها به ... باورمند به ماورالطبیعه هستند. اما این رگه‌ها در انسانهای دیندار پررنگ است همه انسانها از جمله انسانهای دیندار گاهی در ... در انسانهای دیندار پررنگ است همه انسانها از جمله انسانهای دیندار گاهی در تصمیم‌های خود بر مدار غیر از عقلانیت تکیه ...

سه خصوصیت ممتاز امام خمینی(س) از منظر رهبر معظم انقلاب

پرتال امام خمینی(س): رهبر معظم کرد نشانه ی این دانایی و خردمندی در آن دیده شده است. دوم: دینداری و ایمان روشن بینانه خصوصیت دوم حضرت امام(س) دینداری ... دینداری و ایمان روشن بینانه خصوصیت دوم حضرت امام(س) دینداری و ایمان روشن بینانه بود. او متعبد بود اما تعبدی دور ...

تأکید یادگار امام بر تحجر زدایی از دین

یادگار امام با تأکید بر اینکه بسیار بزرگ است. یادگار امام با بیان اینکه مهد دینداری و دفاع از دین در آن مقطع به ظاهر آمریکا بود، یادآور ... مذهب قوی است. چون در اصطلاح آن روز، هرکس انقلابی و چپ و یا دیندار و راست بود، اما انقلاب اسلامی شکست بزرگ این دوگانه ... می کنم مهمترین نقش ما در آن روزگار این بود که انقلابی و دیندار بودیم و علیه نظم موجود در فضای آن روزگار با زبان دین ... این شعارها را سر داد. در انقلاب ما برای اولین بار است که دینداران پشت سر حکومت های کاپیتالیستی قرار نمی گیرند و لذا ... قرار نمی گیرند و لذا اتفاق بزرگ اینجا می افتد که انقلاب دینداری را وارد عرصه مبارزه می کند. این رخداد اگر نگوییم سنگ ...

نماز آخر

در سرزمین کربلا، لشکری بیش از جنگ، آنجا که راه همچون صراط از بطن هاویۀ آتش می گذرد؟ دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند و گر نه، در هنگام ... از بطن هاویۀ آتش می گذرد؟ دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند و گر نه، در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم، چه ... راحت و فراغت و صلح و سلم، چه بسیارند اهل دین، آنجا که شرط دینداری جز نمازی غُراب وار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و طوافی ...

دانشمند دیندار

شهید آیة الله دکتر مفتح در زم و عقیده داشت دانشگاهی که هدف آن پرورش انسانهای دانشمند، دیندار، متعهد و نیکوکار است باید علم و تحصص خود را در راه ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی «توسل به روش های قهر آمیز» برای برانداختن حکومت های مستبد را توصیه می کردند؟

پاسخ این سئوال مستلزم بررسی سی جریان اجتماعی پدید آید وکم کم توده های آگاه، وظیفه شناس و دیندار در نهضت اسلامی متشکل شده قیام کنند و حکومت اسلامی ...

مجله کودک 450 صفحه 14

در جهت پیکانها آیا میتوانی در کن ابن سینا درباره معلمها میگوید: «آموزگار باید عاقل، دیندار در کار پرورش اخلاق کودک و آموزش او، آگاه باشد و همیشه ...

صفحه 1 از 25 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >