تعداد 1426 مورد یافت شد

رویکرد به آموزه های امام خمینی(س) تنها راه مقابله با بدفهمی ها و تحریف هاست

رویکرد به آموزه های امام خمینی راهنماست. اگر ما به نقش و رفتار امام در مسیر احیای حکومت دینی و تثبیت نظام نگاه کنیم درمی یابیم که رهبری ایشان در طول ... با نظامهای فکری و سیاسی موجود در جهان، تحول و تطور تفکر دینی در جامعه، شکاف در دریافت و فهم مفاهیم و تغییر در نوع ... اسلام آغاز کرد؛ در واقع اولین تلاش امام نشان دادن کارآمدی دین در عرصه های مختلف و در انداختن طرح نظام سیاسی اسلام ... را مطرح ساختند، از دو سو مورد حمله قرار گرفتند؛ از یک طرف دین ستیزان و از طرف دیگر متحجرین کج اندیش و متنسکین واپس گرا ... مآب با این گمان که در زمان غیبت اساساً موضوعی بنام حکومت دین و اسلام نمی تواند شکل بگیرد؛ وارد شدن علمای اسلامی ...

جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی اسلام از نظر قرآن کریم

جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی الرَّحمَنِ الرَّحیم (1) جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی دین و نقش زمان و مکان آنچه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، ... می گذرد، بحثی است فشرده و فهرست گونه دربارۀ سه ویژگی مهمّ دین، یعنی جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن اسلام. این بحث، یکی ... که از آغاز رنسانس در اروپا، مورد کاوش و بررسی اندیشمندان و دین شناسان قرار گرفت. پس از پدید آمدن انقلاب اسلامی ایران که ... شناسان قرار گرفت. پس از پدید آمدن انقلاب اسلامی ایران که دین محور انقلاب عظیم اجتماعی و پایه و اساس قانون اساسی و ... زیرا قرآن کریم، مهمترین، معتبرترین و قابل استنادترین منبع دین شناسی است. پیش از پرداختن به اصل بحث، لازم است ارتباط ...

مظلومیت امام حسین علیه السلام

مظلومیت امام حسین علیه السلام به آنها می نگرند. وی با طرح این پرسش که «چرا علیه بزرگان دین ما چنین می کنند؟»، پاسخ داد: زیرا این جریان مواج پر گهر ... نام بدعت؛ به این معنا که آنچه در دوران پیامبر نبود را به دین افزودند. نخستین بدعتی که پس از مرگ پیامبر ایجاد شد؛ بدعت ... نخستین بدعتی که پس از مرگ پیامبر ایجاد شد؛ بدعت در فروع دین نبود بلکه بدعت در دستگاه حاکمیت مسلمین بود. پیامبر، ... با اشاره به اینکه «گرویدن ابوسفیان و معاویه به اسلام و دین آوردن آنها از این جهت بود که منافع از دست رفته شان را ... از دست رفته شان را بازگردانند و از این جهت بدعت را به دین وارد کردند»، اظهار کرد: اینها سیستم حاکمیت دینی را به ...

سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی

سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی حمید انصاری سرمقاله بر آگاهان به ... اندیشه و آراء سیاسی امام خمینی را سه اصل «تفکیک ناپذیری دین از سیاست»، «وجوب تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی» و «اصل ... آموزش و احیاء مستمر همین اصول در متن اعتقادات و باورهای دینی مردم موفق به پیشبرد اهداف مبارزۀ سیاسی خویش و اسقاط ... بوده است. ضمناً ترویج این اصول و تعمیق آنها در باورهای دینی مردم از سوی امام خمینی هرگز به عنوان شیوه ای در جهت نیل ... صاحب نظر در فلسفه و عرفان و تفسیر و دیگر حوزه های معارف دینی و به عنوان فقیه و مجتهدی آگاه به کتاب و سنّت، حقانیت ...

مردم آزاد آفریده شده اند و باید خودشان تصمیم گیرند

مردم آزاد آفریده شده اند و بای شد: من پیش از این، بحث نگاه کاریکاتوری را مطرح کرده بودم، بدین معنا که یک بعد شخصیت کسی را ببینیم و بعد دیگر را نبینیم. ... امام کسی است که اگر وارد حوزه های دیگر می شود، به خاطر دین داری است. درد اول امام، درد دینی است و اگر او انقلاب می ... های دیگر می شود، به خاطر دین داری است. درد اول امام، درد دینی است و اگر او انقلاب می کند به خاطر دین داری مردم است. ... درد اول امام، درد دینی است و اگر او انقلاب می کند به خاطر دین داری مردم است. لذا همه باید در زندگی متنبه باشیم که نمی ... آن بزرگوار در طول زندگی شخصی شان، به جزیی ترین مسائل دینی، از ظواهر دینی تا بواطن دینی، به وضوح دیده می شود، زیرا ...

مصاحبه با آیة الله سید محمد موسوی خوئینی

آیة الله سید محمد موسوی خوئینی الله الرحمن الرحیم. موضوع کرامت انسان و امام خمینی و دین مثل شعر است که «المعنی فی بطن شاعره». بحث کرامت ذاتی ... و شناختن حقوقی برای انسان ها یک موضوع شناخته شده در محافل دینی به ویژه حوزوی ما نیست، در فقه بابی و فصلی برای این بحث ... استفاده می کنم. به نظرم علت طرح موضوعِ «امام خمینی و دین و کرامت انسانی» این است که امروز در دنیا بحث کرامت ذاتی ... ذاتی انسان است پس این سوال مطرح می شود که آیا امام خمینی و دین، کرامت ذاتی انسان را قبول دارند یا نه؟ به ویژه این که ما ... از طرح این موضوع و برگزاری همایشی تحت عنوان «امام خمینی و دین و کرامت ذاتی انسان» این است که اندیشه وران و محققان در ...

احکامی از سنخ وجود

احکامی از سنخ وجود نسبت شناسی دو «ایدئولوژی». و تفاوت گفتمان و ایدئولوژی را در پویایی و دینامیسم موجود در گفتمان در برابر جمود و انحصارگرایی ... انگاشته می شوند. نگاه های ایدئولوژیک ویژه جوامع سنتی و دینی هم نیستند. بسیاری از آموزه های به ظاهر مدرن نیز، تدریجا ... تقلیل شریعت به فقه و حدیث (نص گرایان) 2– تعمیم شریعت به دین (متکلمین) 3- تاویل شریعت به سنت (متصوفه سنتی) 4- تفسیر ... قرار نگرفتند. تصوف، به تدریج به سمت و سوی شکلی از دین داری رفت که جامعه شناسان دین امروزه از آن به عنوان «دین ... به تدریج به سمت و سوی شکلی از دین داری رفت که جامعه شناسان دین امروزه از آن به عنوان «دین عرفانی» یاد می کنند و در ...

مصاحبه با حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (دام ظله العالی )

حضرت آیت الله العظمی موسوی ارد ظله العالی ) س: حضرتعالی از نظر مفهومی، بین احیای تفکر دینی و اصلاح تفکر دینی چه تفاوتی قائل هستید و حضرت امام ... حضرتعالی از نظر مفهومی، بین احیای تفکر دینی و اصلاح تفکر دینی چه تفاوتی قائل هستید و حضرت امام خمینی(س) را پیرو کدام ... کدام نحله می دانید؟ ج: ابتدا باید درک خود را از تفکر دینی بیان کنیم. آنگاه ببینیم نقش حضرت امام(س) و اثر ایشان در ... در احیای آن چه بوده است. لذا مقدمۀ مختصری راجع به تفکر دینی عرض می کنم تا به نقش امام(س) در این باره اشاره ... هستی بر اساس تفکر به دو بخش تقسیم می شود: 1ـ تفکر دینی 2ـ تفکر مادی اصولاً تفکر دینی در برابر تفکر مادی ...

مصاحبه با دکتر غلامرضا اعوانی

مصاحبه با دکتر غلامرضا اعوانی عرفان از لوازم ولایت باشد، از طرف دیگر،اصل و باطن و حقیقت دین هم ولایت است. اصلاً دین بدون ولایت، دین نیست؛ یعنی باطن ... از طرف دیگر،اصل و باطن و حقیقت دین هم ولایت است. اصلاً دین بدون ولایت، دین نیست؛ یعنی باطن دین، ولایت و عرفان است. ... و باطن و حقیقت دین هم ولایت است. اصلاً دین بدون ولایت، دین نیست؛ یعنی باطن دین، ولایت و عرفان است. عارف واقعی، نبیّ ... هم ولایت است. اصلاً دین بدون ولایت، دین نیست؛ یعنی باطن دین، ولایت و عرفان است. عارف واقعی، نبیّ است، رسول است، ولیّ ... رسول است، و عرفان جز از طریق اتّباع ممکن الحصول نیست. هر دین الهی باید عرفان داشته باشد؛ چون حضرت موسی و عیسی هم صاحب ...

آزادی وجدان، مفهومی پسا پیامبری

آزادی وجدان، مفهومی پسا پیامبری «انقلاب اسلامی و چالش آزادی و دین ورزی» حاتم قادری[1] خلاصه مقاله این مقاله در صدد ... «آزادی وجدان» است. آزادی وجدان، بیش از هر چیز با مقولۀ «دین» در ارتباط است و طبعاً یکی از موضوعاتی که در حال حاضر، ... است و طبعاً یکی از موضوعاتی که در حال حاضر، آموزه های دینی با آن سر و کار دارد، همین موضوع آزادی وجدان است. آزادی ... ـ مقوله با اهمیتی است که فلسفۀ سیاسی ـ اجتماعی را با فلسفۀ دین در پیوند قرار می دهد و نتایج حاصل از آن برای هر دو زمینه ... مهم برای دیگر شئون حیات اجتماعی به جای می گذارد، اهمیت بنیادین دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به الف: دعاوی ...

صفحه 11 از 143 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >