تعداد 1426 مورد یافت شد

تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین(ع) و قیام امام خمینی(س)

تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسی و اصلاح جامعه اهتمام ورزیده اند. اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی بر محمد(ص) نازل شد تا هم جامعه زمان وی اصلاح گردد و ... آسیبهای اعتقادی و مذهبی بررسی نحله های فکری و اندیشه های دینی نشان می دهد که مهمترین علل انحطاط و سقوط جامعه اسلامی ... جامعه اسلامی بعد از رحلت حضرت رسول(ص) برداشت نادرست از دین و فهم غلط معارف اسلامی بوده است. عواملی که به بروز کژ ... را فراهم آورد تا کسانی که به مصادر خلافت دست می یافتند دین را وسیله توجیه حکومت و اهداف فردی و قومی خویش قرار دهند ... و تفاسیر وارونه سعی کردند تا اذهان مردم را نسبت به حقیقت دین و سیره پیامبر(ص) مغشوش نمایند. علاوه بر علمای درباری ...

نگرانی های امام خمینی درباره روحانیت

نگرانی های امام خمینی درباره ر در پی تجلی همه جانبه و پایدار اسلام ناب محمدی در جامعه دینی بود. ایشان با ایمان و آگاهی از هزینه های سنگین چنین ... آن ـ که بر دوش انبیای ابراهیمی بوده است ـ وظیفه عالم دین یا روحانی شمرده می شود. و همچنین مسئولیت رهبری فکری و ... گروه اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در سلامت یا آسیب پذیری دین و جامعه خواهد داشت. امام صادق(ع) ضمن بیان وارث بودن ... جامعه خواهد داشت. امام صادق(ع) ضمن بیان وارث بودن عالمان دین، به میراث علمی و معنوی پیامبران اشاره کرده و شیعیان را ... را از دو مسئولیت خویش آگاه می سازد؛ نخست آموختن دانش دین از آنان و دیگر بازشناختن عالمان ربانی از مدعیان جانشینی ...

تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین(ع) و قیام امام خمینی(س)

تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسی و اصلاح جامعه اهتمام ورزیده‏ اند. اسلام به عنوان کاملترین دین الهی بر محمد(ص) نازل شد تا هم جامعه زمان وی اصلاح گردد و ... اعتقادی و مذهبی بررسی نحله‏ های فکری و اندیشه ‏های دینی نشان می ‏دهد که مهمترین علل انحطاط و سقوط جامعه اسلامی ... جامعه اسلامی بعد از رحلت حضرت رسول(ص) برداشت نادرست از دین و فهم غلط معارف اسلامی بوده است. عواملی که به بروز ... را فراهم آورد تا کسانی که به مصادر خلافت دست می ‏یافتند دین را وسیله توجیه حکومت و اهداف فردی و قومی خویش قرار دهند ... و تفاسیر وارونه سعی کردند تا اذهان مردم را نسبت به حقیقت دین و سیره پیامبر(ص) مغشوش نمایند. علاوه بر علمای درباری ...

چه عناصری از دین در معرض فراموشی قرار می گیرند؟

چه عناصری از دین در معرض فراموشی قرار می گیرند؟ علی رهبر مدیر گروه ... اصفهان خلاصه مقاله این مقاله زیر دو عنوان «چه عناصری از دین در معرض فراموشی قرار می گیرند؟» و «نقش امام خمینی در ... اسلامی» تهیه شده است. در پیش سخن مقاله، ماهیت احیای تفکر دینی تفسیر شده است و تقسیم حیات به «طبیعی و طیبه» دستمایۀ ... این است که طیبه با چشم باز و اراده جدی به دست می آید فکر دینی در مثل مانند حضور خون زنده و حاوی همۀ نیازها در تمامی ... حاوی همۀ نیازها در تمامی پیکرۀ انسان است: زیستن با اندیشه دینی، اقتصاد و فرهنگ و تکنولوژی و ... را رنگ دینی زدن، همان ...

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد

حجة الاسلام والمسلمین دکتر سیدمصطفی محقّق داماد * آیا دین در عرصۀ امور اجتماعی دخالت دارد یا نه و به فرض مثبت بودن ... باید از دیدگاه امام (ره) بررسی کنیم این سؤال درباره قلمرو دین؛ یعنی آیا قلمرو دین منحصر در حوزه های عبادی و ارتباط بین ... (ره) بررسی کنیم این سؤال درباره قلمرو دین؛ یعنی آیا قلمرو دین منحصر در حوزه های عبادی و ارتباط بین انسان و خدا و آن هم ... است؟ یا قلمرو آن وسیع تر از این ها است؟ مطابق نظریه دوم، دین علاوه بر آن که ارتباط بین خدا و انسان را از نظر عبادی ... چگونه معامله کند؟ سیاست، یعنی روابط انسان با یکدیگر را هم دین معیّن می کند. در اثبات دیدگاه دوم؛ یعنی توسعه قلمرو دین ...

نقش زن در تحولات تاریخی و اجتماعی

نقش زن در تحولات تاریخی و اجتم کند و در کنار آنها انسان بر آنها اطلاق کند، آن یک رهبری دینی است که ما از کلیسا می بینیم که با یک نشر از بشر این طور ... فامیل و بستگانشان محروم شدند و از زیارت قبور مطهر پیشوایان دینی هم برای همیشه محروم شدند. خانمهایی که تشریف برده اید ... هم برای همیشه محروم شدند. خانمهایی که تشریف برده اید برای مدینه، اگر دیده باشید تابلوی دم قبرستان بقیع آثار همان فتواست ... در بالا، سیستم نامشروع بوده. در سیستم نامشروع همه ارکان دینی آلتی علیه دین و ابزاری علیه صلاح خواهد بود. زکات، ... نامشروع بوده. در سیستم نامشروع همه ارکان دینی آلتی علیه دین و ابزاری علیه صلاح خواهد بود. زکات، مالیات اسلامی که ...

فرزند بزرگوار ملت خویش‏

فرزند بزرگوار ملت خویش اشاره: در تاریخ ثبت شده است و به حق از مقاصد والای آن نهضت، تطهیر دین و تنزیه شریعت از خرافات و توهّمات موهوم بود و حمایت از ... را به خود جلب کرد. امام خمینی نیز به خاطر پاک کردن و زدودن دین خدا از خرافات و توهّمات، مبارزه می کرد و در برابر کسانی ... محرم در آغاز انقلاب اسلامی گفته بود که «خونی که به خاطر دین ریخته شد، حتی بر شمشیر پیروز می شود» و این سخن امام از ... سال پیش به جنگ با اسلام برخاسته بودند و هدفی جز نابود کردن دین اسلام نداشتند و موجبات عمده درگیریهایی بین برادران ... ایم. امام خمینی به نوبۀ خود بینشی را که سیاست را در مقابل دین جای می دهد، شدیداً مورد انتقاد قرار می دهد و اظهار می ...

اتحاد اسلام و مسیحیّت برای رهایی قدس

اتحاد اسلام و مسیحیّت برای رها در لبنان زندگی کرده ام. اسقف قدس بوده ام. فلسفه و علوم دینی و حقوق را در قدس خوانده ام و در سال 1965، اسقف قدس شدم ... سال 1965، اسقف قدس شدم یعنی قبل از اشغال 1967. اگر بخواهم دین خود را به طور خلاصه معرفی کنم خواهم گفت: دین من، محبّت ... اگر بخواهم دین خود را به طور خلاصه معرفی کنم خواهم گفت: دین من، محبّت است. اسقف یعنی پدر، زندگی و دفاع ما نیز مربوط ... و تعصّب و خونریزی توصیف نموده اند. با وجود اینکه می دانند دین اسلام که شعار ما در این کشور است، دین محبّت، پاکدامنی، ... وجود اینکه می دانند دین اسلام که شعار ما در این کشور است، دین محبّت، پاکدامنی، وسعت نظر و حیاء می باشد و من برای اینکه ...

میراث الگوی رهبری امام خمینی(س)

میراث الگوی رهبری امام خمینی(س) دکتر عبدالعزیز ساشادینا – کانادا ترجمه: محمد رامین خوش لسان مقدمه نظام بین ... لسان مقدمه نظام بین المللی معاصر با چالش جدا نگه داشتن دین از سیاست مواجه بوده است. تلاش در جهت محدود کردن دین به ... داشتن دین از سیاست مواجه بوده است. تلاش در جهت محدود کردن دین به وجدانهای افراد، منجر به پیدا شدن فرهنگی شده است که ... افراد، منجر به پیدا شدن فرهنگی شده است که بجای آوردن فرائض دینی را بصورت عمومی و بعضاً خصوصی، مردود می داند و گویا ... را بصورت عمومی و بعضاً خصوصی، مردود می داند و گویا تعهّد دینی افراد برای آنها اهمیتی ندارد. با وجود اینکه تفکر علوم ...

روحانیت، انقلاب و چالشها

روحانیت، انقلاب و چالشها[1] ک نباشد.» از دیگر ویژگیهای این گروه، سیاست ورزی در پرتو دین مداری است. در حقیقت الگوی اساسی آنها حضرت امام بود که ... حضرت امام بود که امام در عین حال که سیاست ورزی داشتند؛ مشی دین سالاری و توحید محوری داشتند، امام هرگز از سیاست برای ... سیاست برای اهداف نامطلوب وشخصی و جناحی و توجیه اهداف غیر دینی استفاده نمی کردند. نکتۀ دیگر در مورد این گروه، وظیفه ... و یاوری نداشتند. تنها محرک ایشان قدرت ایمان و احساس وظیفه دینی و الهی بود و با همین انگیزه قیام کردند و تواسنتند ... بایست به میزان نیاز جامعه باشد و روحانیت به لحاظ آشنایی با دین باید بر امور حکومت نظارت کند تا از رهگذر این نظارت، ...

صفحه 8 از 143 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >