تعداد 3 مورد یافت شد

وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

شما آقایان که در خارجِ بلد هستید، در خارج ایران هستید، وظایف ...

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

1- اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً ... منحرف آنان را برای مردم مظلوم شرح دهید؛ که اینها خائن به دین و ملت و کشورند و می‏خواهند شاه و اربابان او و چپاولگران ...

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

3- شما و ما و سایر قشرها مکلفی را از ننگ فرمانروایی مستشاران اجانب برهانند؛ زیرا صلاح دین و دنیای همگی در آن است و بدون سرنگونی رژیم شاه، نجات ...