تعداد 2 مورد یافت شد

معاملات ربوی (ربا) بین چه کسانی جایز و حلال است؟

توضیحات کارشناس: ربا از اموری است که قرآن کریم با قاطعیت به مخالفت با آن بر ... کتاب البیع تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص:510، در قبح و زشتی و حرمت ربا می‌فرماید: القول فی الربا‌ و قد ثبت حرمته بالکتاب و ... ص:510، در قبح و زشتی و حرمت ربا می‌فرماید: القول فی الربا‌ و قد ثبت حرمته بالکتاب و السنة و إجماع من المسلمین، بل ... فی الخبر الصحیح عن مولانا الصادق علیه السلام قال: «درهم ربا عند اللّٰه أشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم» و عن النبی ... اللّٰه علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السلام قال: «یا علی الربا سبعون جزء، فأیسرها مثل أن ینکح الرجل أمه فی بیت اللّٰه ...

به نام خدا با سلام و تحیات الهی چکی در سال 77/8/30 در وجه حامل صادر شده حال به هر دلیلی تا سال 1392 دارنده چک جهت وصول ان به بانک ...

به نام خدا با سلام و تحیات ا ‏ای از فقها مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‏ اند. این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ... یافته است، به عنوان بها پرداخت نماید؟ پاسخ فرمودند: «ربا گیرنده باید مقداری را که ربا گرفته پس دهد و کم و زیاد ... نماید؟ پاسخ فرمودند: «ربا گیرنده باید مقداری را که ربا گرفته پس دهد و کم و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد» ... به این عبارت: آنچه به حساب دیرکرد تأدیة بدهی گرفته می‏شود ربا و حرام است اعلام نمودند ، جایز نیست و احکام صادره بر این ...