تعداد 2 مورد یافت شد

اهداف دین و مسئله حیل شرعی در نگاه امام خمینی

9 خردادماه سال جاری موسسه پژوه شرعیه برای فرار از معاملات ربوی مشروع است. یعنی می شود یک رباخوار قهار بود ولی راه‌های فرار را داشته باشد. (خود ربا را ... یک رباخوار قهار بود ولی راه‌های فرار را داشته باشد. (خود ربا را بیاورد ولی اسمش را نیاورد!) مراجعه کنید به کتاب فیض ... ص 333،‌و کتاب جامع الشتاب ج4 ص 463. اینان آمده اند راههای رباخواری را خودشان نشان داده اند! قرآن در مساله ربا ... راههای رباخواری را خودشان نشان داده اند! قرآن در مساله ربا می‌فرماید: ربا جنگ با خداست. اگر میخواهید ربا کنید، ... را خودشان نشان داده اند! قرآن در مساله ربا می‌فرماید: ربا جنگ با خداست. اگر میخواهید ربا کنید، اعلان جنگ با خدا ...

امام مطالعه چه کتاب هایی را به عروسش توصیه کرد؟

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، از إنّی می آید و عنانیت در مطلب مذکور بوده و اگر بخواهیم درباره عبور از پرده ی إنیت و عنانیت سخن بگوییم، باید گفته ... این خیال و وهم در مورد وی می گردند. سحن امام خمینی(س) درباره شطح امام خمینی نیز در یکی از کتب خود، به این موضوع ... است که تنها متلون به رنگ های درخشان و طلایی گشته است. درباره سیر و سلوک حقیقی سیر و سلوک حقیقی، شرعی و عقلی، مشروط ... دیگری نیز بوده اند. راه های چندگانه سلوک فصل دوم کتاب، درباره ی مطلب کلی مقامات و مراتب و منازل سیر و سلوک است. ... این وضعیت می باشد، لکن برای شهدا یک بشارت تضمین شده است. درباره ی برزخ بنابراین آیا می توان گفت برزخ توقفگاهی اجباری ...