تعداد 615 مورد یافت شد

صحیح بودن اصل قرض در قرض ربوی و عدم ضمان بهره

‏‏صحیح بودن اصل قرض در ق کند. آیا این 20 هزار تومان اضافی که بانک‏‎ ‎‏دریافت می کند ربا است یا نه؟ در هر صورت این چنین معامله ای از نظر شرعی ... از نظر شرعی چه‏‎ ‎‏حالتی دارد؟‏ ‏‏بسمه تعالی، مبلغ اضافی ربا است ولی پولی را که شخص از بانک گرفته را‏‎ ‎‏مالک شده ... گرفته مالک شده و می تواند‏‎ ‎‏تصرف در آن بنماید و بهره پول ربا و حرام است.‏ ‏‏[سؤال 7719]‏‏ ‏ ‏ 4036‏ ‏‏ ‏ ‏ بسمه ... ظله العالی، با عرض‏‎ ‎‏احترام؛‏ ‏‏به علت آن که در حرمت ربا شکی نیست، خواهشمند است نظر خود را در مورد‏‎ ‎‏بهره ای که ... علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏ ‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است و در قرض ربوی اصل قرض‏‎ ‎‏صحیح است و پولی را ...

حقوق تجارت

‏‏حقوق تجارت‏‏ ‏ ‏‏ ‏ * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ضرورت استقرار نظام بانکی بدون ربا‏ ‏‏اما راجع به بهرۀ بانکی، ما بانکهایی که بی بهره باشد ... (‏‏870‏‏)‏ ‏‏16 / 9 / 57‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏حرمت ربا در اسلام‏ ‏‏سیستم بانکداری به این وضعی که الآن در ایران ... وضعی که الآن در ایران هست، این وضعْ ‏‎ ‎‏وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به ‏‎ ‎‏حرمت شده است: ... اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به ‏‎ ‎‏حرمت شده است: کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ـ در اسلام، در ‏‎ ‎‏قرآن گفته شده است ... است؛ در قرآن اعلام به ‏‎ ‎‏حرمت شده است: کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ـ در اسلام، در ‏‎ ‎‏قرآن گفته شده است که جنگ با ...

مبانی و دیدگاههای حقوقی ـ فقهی امام در پیوند با عاشورا

مبانی و دیدگاههای داشت. پس قیام و انقلابی و نهضتی لازم است تا انسانها را بر غربال حق زند و آنانی را که دارای حرکت ارادی در مسیر هستی ... و تشریع است و عالم تشریع جزئی از نظام اتم است که تابع نظام ربانی است. «و لیعلم ان ایحاء الوحی و انزال الکتب و ... الرسل جزء من النظام الاتم الکیانی التابع للنظام الاجمل الربانی» ‎[9]‎ نکته دوم نکته دیگری که یک ... بعد امره بالاستیذان فلمّا تخلّف حکم بقلع الشجرة و امربانه لا ضرر و ‎[[page 66]]‎لاضرار ای الرعیة ... الامر الی هدمها فلا تجوز التقیّة...» ‎[19]‎ ربا رأی و نظر دقیق و صائب حضرت امام ـ اعلی الله مقامه ...

خلاصۀ مقالات اولین کنگرۀ بررسی اندیشه های اقتصادی امام

بررسی ساختار اهداف اقتصادی دول دیدگاه امام خمینی (س) / حسین آزاددانا قرض الحسنه و حرمت ربا از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) / محمد حسین ابراهیمی شیوه ... زندگی کارگزاران حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س) / قربانعلی اسماعیلی دیدگاههای حضرت امام خمینی (س) در ارتباط با ... (ع) ‍- جنگ فقر و غنا / سید محمدرضا امیری تهران بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و قرض الحسنه / اسدالله امیر ... خوانزاده توسعه، فرهنگ و دیدگاههای حضرت امام خمینی (س) / قربانعلی دری نجف‌آبادی مبانی الگویی جامع توسعه اقتصادی / ... پولی، از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (س) / محمد حسین کرمی ربا از دیدگاه امام خمینی (س) / محمد علی گرامی دیدگاههای ...

نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

نگاه دین و تحولات ناشی از شرای از مصالح شدید دائمی برخوردار است. و احکام منکراتی چون زنا، ربا، سرقت و ... نیز محکوم زمان و مکان خاصی نیست، زیرا مفاسد ... آنها همیشگی است و هرگز تغییر نمی کند. آیات «حَرَّم الله الربا»؛[1] «و لا تقربوا الزنّی انّه کان فاحشةً»؛[2] «و السارق ... لغویت در جعل قانون نشود. به عنوان مثال: آیۀ «حرّم الله الربا» بیان می‎دارد که ربا به طور مطلق حرام است و آیۀ «احلّ ... نشود. به عنوان مثال: آیۀ «حرّم الله الربا» بیان می‎دارد که ربا به طور مطلق حرام است و آیۀ «احلّ الله البیع» در بر ... پرداخت کند تا یک ماه بعد صد و پنجاه تومان بگیرد، عنوان ربا در این صورت وجود پیدا کرده و حکم حرمت تحقق پیدا می کند. ...

نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

نگاه دین و تحولات ناشی از شرای از مصالح شدید دائمی برخوردار است. و احکام منکراتی چون زنا، ربا، سرقت و ... نیز محکوم زمان و مکان خاصی نیست، زیرا مفاسد ... آنها همیشگی است و هرگز تغییر نمی کند. آیات «حَرَّم الله الربا»؛[1] «و لا تقربوا الزنّی انّه کان فاحشةً»؛[2] «و السارق ... لغویت در جعل قانون نشود. به عنوان مثال: آیۀ «حرّم الله الربا» بیان می‎دارد که ربا به طور مطلق حرام است و آیۀ «احلّ ... نشود. به عنوان مثال: آیۀ «حرّم الله الربا» بیان می‎دارد که ربا به طور مطلق حرام است و آیۀ «احلّ الله البیع» در بر ... پرداخت کند تا یک ماه بعد صد و پنجاه تومان بگیرد، عنوان ربا در این صورت وجود پیدا کرده و حکم حرمت تحقق پیدا می کند. ...

3ـ4ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی

4 ـ 3 ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی حرمت ربا و نپذیرفتن سود پول در نظامی که اسلام خواهان آن است، در‎ ... فضیلت کار برای گره گشایی همچون فضیلت جهاد،‎ ‎ملعونیت سرباری بر جامعه، «فضیلت و برتری کار»، و صدها مفهوم ارزشی‎ ... مسائل فوق و ادعاهای که به صورت فهرست گذشت و همین مسأله ربا‎ ‎... جای سخن بسیار است که این صفحات را گنجایش آن در این ... با تنقیح‎ ‎مناط از بعضی روایات به طرح این مسأله که شاید ربای نظام از افراد خویش‎ ‎اشکالی نداشته باشند، یعنی در جایی ... در جایی که نظام با بانکهای آن است و ما در فقه‎ ‎برآنیم که ربای پدر از فرزند بی اشکال است اینجا ما هم الغای خصوصیت ...

سیاستهای پولی از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(س)

سیاستهای پولی از دیدگاه فقهی ح این که پس از مدتی با کوشش اشخاصی دلسوز، غدۀ سرطانی بهره و ربا از وجودش زدوده شد و اکنون نیز تلاش در جهت بهبود آن و ... تابع عناوین آنها. بدین جهت ایشان در بحث حیله های فرار از ربا، ملاکات حرمت را از آیات و روایات استفاده نموده اند، و ... استفاده نموده اند، و بدین گونه بیان می فرمایند: 1 - ربا گرفتن ظلم است و ربا دادن ظلم پذیری است. 2 - ربا دادن و ... اند، و بدین گونه بیان می فرمایند: 1 - ربا گرفتن ظلم است و ربا دادن ظلم پذیری است. 2 - ربا دادن و گرفتن موجب فساد می ... - ربا گرفتن ظلم است و ربا دادن ظلم پذیری است. 2 - ربا دادن و گرفتن موجب فساد می شود. 3 - ربا دادن و گرفتن ...

فصل هشتم بانکداری

‏‏ ‏‏فصل ه ‎‏ غیراسلامی به اسلامی‏ ‏‏ قرض الحسنه‏ ‏‏ بهره و ربا‏ ‏‏‎[[page 399]]‎‏‎[[page 400]]‎ ‏‏1ـ 8 ضرورت تحول در ... وضعی که الآن در ایران هست، این وضعْ‏‎ ‎‏وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به‏‎ ‎‏حرمت شده است: ... اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به‏‎ ‎‏حرمت شده است: کسی که ربا بخورد،ربا بگیرد ـ در اسلام، در‏‎ ‎‏قرآن گفته شده است که ... است؛ در قرآن اعلام به‏‎ ‎‏حرمت شده است: کسی که ربا بخورد،ربا بگیرد ـ در اسلام، در‏‎ ‎‏قرآن گفته شده است که جنگ با خدا ... که در ایران هست متحول بشوند از صورت‏‎ ‎‏طاغوتی، که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی‏‎ ‎‏ان شاءالله .‏ ‏‏ ...

نگرشی تازه به بانکداری و مسائل آن

نگرشی تازه آنکه خود‎ ‎دارای ارزش ذاتی است اینگونه اند؟ و اینکه حرمت ربا شامل همه اینها می شود‎ ‎یا خیر؟ ‎[[page 16]]‎ ... مستلزم پرداختهای آتی را تأمین کرد. مردم مجبورند دربارۀ‎ ‎مزد، حقوق ناشی از قراردادها، کرایه و سایر قیمت هایی ... دلیل بوده است که مارکوپولو وقتی که برای نخستین بار‎ ‎در دربار خاقان چین با این پدیدۀ شگرف مواجه شد آن را «عین ... که در تتبع کم از ایشان نیست کسانی هستند که می گویند‎ ‎«درباره دیون و مهریه ها نیز در صورت حصول تفاوت معترّبه، بنابر ... را امثال تلقی می فرمایند. 1 ـ 3 ـ اسکناس و ربا «با توجه به حقیقت اسکناس که عینیتی ندارد و هویتش ...

صفحه 7 از 62 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >