تعداد 3 مورد یافت شد

مجله نوجوان 43 صفحه 18

مشایخی و چهل سال بازیگری در سینما جمشید مشایخی ، یکی از ...

مجله نوجوان 43 صفحه 22

امین حیایی ، با پانزده سال سابقه بازیگری در نخستین سالهای ...

مجله نوجوان 43 صفحه 30

مهدی باید عاقلانه بیندیشد هامبورگ جایگاه مناسبی برای مهدوی ...