تعداد 2 مورد یافت شد

با عرض سلام و خسته نباشید اگر سگ در اسلام نجس است پس چرا درمورد نجسیت آن در آیات قرآنی ذکر نشده ؟

با عرض سلام و خسته نباشید اگر منابع استنباط احکام الهی می باشد، علاوه بر کتاب آسمانی ما، روایات معصومین(ع) یکی دیگر از منابع است که اگر حکمی در قرآن ... از منابع است که اگر حکمی در قرآن ذکر نشده بود باید به این روایات رجوع شود. عمده دلیل برای حکم به نجاست سگ، روایات می ... به این روایات رجوع شود. عمده دلیل برای حکم به نجاست سگ، روایات می باشند. احادیث زیادی در این باره وارد شده است . ... روایات می باشند. احادیث زیادی در این باره وارد شده است . روایاتی که از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) دربار نجاست سگ ... نجاست سگ به ما رسیده اند، دو گونه می باشند: دسته نخست: روایاتی که به صراحت در آن واژه نجس آمده است. مانند: 1- ...

با سلام اگر مردى جهت لذت با آلت اش بازى کند و خود را از رسیدن به مرحله انزال نگه دارد، آیا مرتکب عمل حرامى شده است؟ حکم چیست؟

با سلام اگر مردى جهت لذت با آل است. این عمل یکی از رذائل اخلاق جنسی و انجام آن طبق روایات، موجب دورشدن از رحمت خدا میشود. بر اساس استفتائی که ...