تعداد 3232 مورد یافت شد

حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

فرمایشات امام در مورد وکالت زن بر جواز وکالت زن در طلاق خود، اطلاق ادلة وکالت است . از روایات استفاده می شود که هر فـرد بـالغ و عـاقلی،حتی اگر فاسق ... است که با زوج شرط کندکه حق ازدواج مجدد نداشته باشد. بررسی روایات در مورد محدودة حق زوجه در شرط روایات رسیده از ... نداشته باشد. بررسی روایات در مورد محدودة حق زوجه در شرط روایات رسیده از معصومین در مـورد محـدودة اختیارات زوجـه نسبت ... زوجـه نسبت به شروط ضمن عقد به دو دسته است. از برخی روایات استفاده می شود که زوجه حق ند ارد امری کـه خـدا بـرای ... کـرده بـا شرط، آن حق را از وی سلب کند. در مقابل از بعضی روایات استفاده می شود که این نوع شرط صحیح و نافذ می باشد و ...

بررسی اعتبار و کاربرد روایات تفسیری از دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏تحقیق پیش‌رو تبیین و بررسی دیدگاه‌های امام خمینی پیرامون اعتبار و کابرد روایات تفسیری است؛ نگارنده نهایت کوشش خود را در دست یافتن به ... کار گرفته است. گرچه از برخی بیانات امام خمینی قول به حجیت روایات تفسیری برداشت می‌شود، اما ‌ایشان در بحث‌های اصولی خود ... اما ‌ایشان در بحث‌های اصولی خود قائل به عدم حجیت ‌این‌گونه روایات شده، عرصۀ روایات غیر فقهی تفسیری را حق طلق عقل ... اصولی خود قائل به عدم حجیت ‌این‌گونه روایات شده، عرصۀ روایات غیر فقهی تفسیری را حق طلق عقل می‌دانند نه تعبد. از ... از دیدگاه امام، ‌این براهین عقلی است که محک صحت و سقم روایات تفسیری قرار می‌گیرد و تعبد در پذیرش روایات ـ چنان‌که ...

مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه دیدار با مردم قزوین در حرم مطهر امام خمینی(س) با اشاره به روایات فراوان اهل سنت درباره امیر المؤمنین امام علی(ع)، ... درباره امیر المؤمنین امام علی(ع)، اظهار کرد: امروز که این روایات را در کتب اهل سنت درباره امیر المؤمنین مرور می کردم، ... در کتب اهل سنت درباره امیر المؤمنین مرور می کردم، عظمت این روایات را بسیار بیشتر از آنچه که قبلا تصور می کردم دیدم. وی ... که قبلا تصور می کردم دیدم. وی در ادامه به مرور برخی از روایات اهل سنت درباره حضرت علی(ع) پرداخت و گفت: یکی از کتاب ... حضرت علی(ع) پرداخت و گفت: یکی از کتاب های روایی اهل سنت که روایات عجیبی از امیر المؤمنین در آن نقل شده، «کنز العمال» ...

نظریه ولایت فقیه امام خمینی با نظریه ولایت فقیه ملا احمد نراقی چه تفاوت و تشابهاتی دارد؟

بررسی دو دیدگاه مرحوم نراقی و درامور دین و دنیا می باشند. ایشان بحث خود را با اجماع و روایات اثبات کرده و موارد زیر را در شئون فقها می شمرند: ... اول بر پایه ضرورت حکومت می باشد و همچنین به بررسی اسناد روایات و بحث تفصیلی در دلالت روایات مثل مقبوله عمربن حنظله ... باشد و همچنین به بررسی اسناد روایات و بحث تفصیلی در دلالت روایات مثل مقبوله عمربن حنظله می پردازند که در اثر مرحوم ... در اثر مرحوم نراقی این مبنا دیده نمی شود و پیرامون اسناد روایات نیز بحثی مطرح نمی کنند و مباحث دلالی ایشان نیز در مثل ...

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظ نیست. مهمترین ادله قائلین به حرمت بیع مصحف به مسلمانان، روایات است که با ضعف سند همراه است مضافاً که روایات دال بر ... به مسلمانان، روایات است که با ضعف سند همراه است مضافاً که روایات دال بر جواز از صحت و دلالت آشکار برخوردار است. در ... نشأت می گیرد. تمامی مسائل و موضوعات آن را می توان طبق روایات و قواعد امامیه بدون استفاده از قیاس بلکه به روش معتبر ... مختلفی وجود دارد که عمده این اختلاف دیدگاهها به اختلاف روایات باب برمی گردد. قبل از آنکه به اقوال فقهای شیعه ... حرمت بیع مصحف به مسلمانان یا حتی قائل به جواز آن شده اند روایات است لذا ما به بررسی این روایات می پردازیم. ...

کتاب تسامح در ادله سنن با رویکردی بر نظر امام خمینی منتشر شد

پرتال امام خمینی(س): به همت پژ است و به رد و نقض ادله موافقان می‌پردازد. اخبار من بلغ که روایات مورد استناد شیعه هستند و اخبار فضائل که روایات مورد ... من بلغ که روایات مورد استناد شیعه هستند و اخبار فضائل که روایات مورد استناد اهل تسنن‌اند، ارزیابی سندی و دلالی ... در بررسی دلالت اخبار من بلغ، احتمالاتی که در تفسیر این روایات وجود دارد، برشمرده می‌شود. سپس، در مقام اثبات، آرای ... بلغ با جعاله مورد بحث قرار می‌گیرد. در این بخش به موازات روایات شیعه، اخبار اهل تسنن: حدیث جابر ابن عبدالله انصاری، ...

‏‏اهمیت اصلاح سیستم بانکی کشور‏‏ ‏

مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه‏‎ ‎‏شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه شریفه می فرماید کسانی که ربا می ... است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم‏‎ ‎‏که هیچ جای شبهه در این روایات نیست ... و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم‏‎ ‎‏که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید‏‎ ...

تاکید امام سجاد بر وقت نماز

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی‌ مُحَم است که در این صورت فرض و وظیفه نیز جزء حدود می شود. در روایات، پیرامون حدود نماز مختلف سخن گفته شده است. در برخی ... روایات، پیرامون حدود نماز مختلف سخن گفته شده است. در برخی روایات مهمترین حدود نماز چهار مورد شمرده شده است: شناخت وقت، ... مورد چهار هزار گفته اند. (کافی، ج۳ ، ص۲۷۲) و هریک از این روایات به معنا و مرادی نظر داشته اند، بنابراین نمی توان برای ... در همان حدیث و عبارت گشت. ۳- واجبات نماز، فرائض نماز در روایات هفت مورد شمرده شده است: وقت، طهارت، توجه، قبله، رکوع، ... پایان حمره مغربیه (قرمزی موجود در طرف غروب خورشید) است. در روایات به جا آوردن نماز در این مدت تأکید فراوان شده است و ...

مصاحبه با آیت الله عباس محفوظی

‏‏آیة الله عباس محفوظی‏ ‎‏دیات و روابط بین ملت ها که فقهای ما آن را از همین روایات استنباط می کردند، به‏‎ ‎‏ضمیمۀ اصولی که هم پایه ... است و احکام فرعی از آن ها اخذ می شود؛ یعنی ما‏‎ ‎‏فقط به روایات اکتفا نمی کنیم، بلکه اصولی هم در دست داریم که پایه ... اصولی هم در دست داریم که پایه برخی از آن ها نیز‏‎ ‎‏از روایات است؛ مثلاً ممکن است بگوییم برائت امری شرعی است و ... اتفاق نیفتاده باشد، لذا اگر یک فقیه در ظواهر آیات و‏‎ ‎‏روایات جمود داشته باشد نمی تواند احکامی را که الآن مطرح شده ... مطرح شده است به دست آورد.‏‎ ‎‏البته کلیات در همین آیات و روایات نهفته است ولی مصادیق آن را فقیه باید با فهم و‏‎ ...

مختصری در فضیلت شب های قدر

انسان هایی که قدر زمان و فرصت تاکید کرده است. در بزرگی و منزلت و تاثیر این شب، بسیار در روایات گفته شده است و بسیاری از فرهیختگان و نام آوران علم و ... امری براساس حکمت خداوند تنظیم و تعیین می شود». این بیان با روایات گوناگونی هماهنگ است که می گوید: «در آن شب، مقدرات یک ... آن ماهی که حضرت تعیین فرمود بیست و نه روز بود. پس از آن روایات دیگر نقل کنند که «لیله قدر» شب بیست و سوم است، که از ... حضرت امام (س) در کتاب عرفانی «آداب الصلاه» به ذکر روایات متعددی در باب فضیلیت این شب ها و بهترین عبادات در این ... در این شب های قدر می پردازند و می فرمایند: «از آن جمله روایاتی است که عارف باللَّه، سید بن طاوس رضی اللَّه عنه در ...

صفحه 2 از 324 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >