تعداد 186 مورد یافت شد

خدیجه رحیمی

*** (تقدیم به امام راحل) آسمان روییده امشب در کف ...

نغمه مستشار نظامی

*** (تقدیم به امام راحل) خرداد شد زمین و زمان گریه می ...

مرضیه فرمانی

*** (تقدیم به امام راحل) مث یه درخت پیر که سری داره ...

ندا نوروزی

*** (روح الله) باران تیر و ترکش و نارنجک ، بغضی ...

سمیه قبادی

*** (تقدیم به امام راحل) در من نشسته اند هزاران هزار ...

مریم کرباسی جف آباد

*** (تقدیم به بنیانگذار جمهوری اسلامی و انقلاب ...

عارفه دهقانی

*** (تقدیم به امام راحل) غنچه می شکوفد و چشمه های ...

سارا جلوداریان

*** (تقدیم به امام راحل) هیچ بودیم که یک مرتبه ایجاد ...

زهره نارنجی

*** (تقدیم به امام راحل) آسمان پر ریخت باران مرا کرد ...

صفحه 1 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >