تعداد 3120 مورد یافت شد

رشد و تعالی زنان

حضرت امام (س) نگاه اعتدالی در حوزه زنان داشتند. ایشان در سالهای نخستین پس از انقلاب ولادت فاطمه ... رفتاری حضرت فاطمه (س) در کلیه حرکتهای سیاسی و اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی قرار گیرد. حجاب یک بعد از رفتاری است ... نگاه متحجرانه داشتند. نگاه متحجرانه سعی در محدود کردن زنان داشت تا از رشد و تعالی آنان جلوگیری کند و امام (س) ... (س) همواره تاکید می کردند که هیچ مانعی برای رشد و تعالی زنان به معنی آزادی واقعی وجود ندارد و این دیدگاه را در ... داشته باشد" (ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 299 - 300) و یا "اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملتها گرفته شوند، ملتها به شکست و ...

نگاه انسانی و عادلانه به موضوع زنان؛ یک ضرورت اجتماعی

نگاه انسانی و عادلانه به موضوع زنان؛ یک ضرورت اجتماعی دکتر معصومه ابتکار[1] در موضوع ... زنان؛ یک ضرورت اجتماعی دکتر معصومه ابتکار[1] در موضوع زنان، اصل بر این است که نگاهی انسانی و عادلانه چه از وجه ... اجتماع است که می‌ توان برای تعالی جامعه و بهبود وضعیت زنان گام‌ های مؤثرتری برداشت. منشاء نگاه ما به زن بی‌شک می‌ ... ترجمه، ابوالقاسم پاینده، ص 318، حدیث 1520) احترام نمی‌کند زنان را مگر فرد بزرگوار و اهانت نمی‌ کند به آنان مگر فرد ... پیامبری که در تمام زندگیش رفتاری انسانی و بزرگوارانه با زنان داشت. کرامت واژه شریف و بسیطی است که نمی‌ توان آن را ...

احیاء شخصیت زن از دیدگاه امام خمینی(س)

احیاء شخصیت زن از دیدگاه امام اجتماعی. انقلاب اسلامی ایران توانست در هر سه عرصۀ ذکر شده زنان را به سمت الگوهای اسلامی سوق دهد. این مقاله می کوشد تا ... درمحیط خانه که می آییم بیشترین امکان ظلم و تعدی نسبت به زنان وجود دارد. مرد یک انسان با نیروی برتر جسمی و با پشتوانه ... و پیغمبر به رسمیت شناخته شده است سخن بگویید. دربارۀ مهریۀ زنان می فرماید: اگر زنی را طلاق دادید مهریۀ او را به معروف ... زنی را طلاق دادید مهریۀ او را به معروف بدهید و ظلم نکنید. زنان را رها نکنید بلکه با آنها با رفتارمعروف عمل کنید. با ... قرآن کریم به مردان سفارش شده است که در زندگی خانوادگی با زنان خوشرفتار باشند. «عاشروهن بالمعروف». و البته در این ...

حقوق و نقش زنان در جامعه از منظر امام خمینی(س)

حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی پژوهشگر: سمیه نریمانی ... رامین پورسعید، صدیقه مصدق صدیقی چکیده: ح‍ق‍وق اج‍ت‍م‍اعی زن‍ان در زم‍ان ه‍ای م‍خ‍ت‍ل‍ف دس‍ت‍خ‍وش ف‍راز و ن‍شیب ... خ‍ود دس‍ت یاف‍ت‍ن‍د. ب‍ر ه‍مین اس‍اس ح‍ق‍وق اج‍ت‍م‍اعی زن‍ان از دیر ب‍از م‍ورد م‍ن‍اق‍ش‍ات و ب‍ررسی ج‍ام‍ع‍ه ... و م‍ح‍ق‍ق‍ان ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه اس‍ت. *** مبانی فقهی حضور زنان در اجتماع از دیدگاه امام خمینی(س) پژوهشگر: مریم آلباش ... رساله نویسنده ضمن بررسی دیدگاه ها و نظرات امام درباره حضور زنان با توجه به مبناهای فقهی آن و ریشه یابی نظرات امام خمینی ...

مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)

مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره) مرضیه ... گرفته می ‌شود. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می ‌دهند، سهیم دانستن آنان در امر مشارکت بخشی از ... و با اتخاذ خط مشی اتحاد در آن فعالیت داشتند. در این پیروزی زنان نیز با توجه به رهنمود‌های امام خمینی(ره) و قرائت ایشان ... ورزیدند و به عنوان یک متفکر اسلامی، خواستار افزایش مشارکت زنان در عرصه سیاست بودند. در این مقاله سعی بر واکاوی دیدگاه ... مقاله سعی بر واکاوی دیدگاه امام (ره) در زمینه مشارکت سیاسی زنان داریم، لذا پس از طرح تعاریف متعدد از مشارکت سیاسی و ...

نقش زنان در تحقق جامعۀ مدنی

نقش زنان در تحقق جامعۀ مدنی نرجس زیدی در حالی صدمین سال تولد ... روشن می شود. در حقیقت، اکنون زمان آن فرار رسیده است که نقش زنان و مردان را در پرتو تعالیم امام(ره) ارزیابی کنیم و ... قرار دهیم. ما در قرن بیستم، شاهد حضور فعال و آگاهانۀ زنان در خارج از منزل بوده ایم که عهده دار مشاغلی نیز در ... در جوامع آسیایی، آنجا که دین، سنت و استثمار مانع دستیابی زنان به تمامی توان و استعدادشان شده است، تنها تغییراتی سطحی ... تنها تغییراتی سطحی و جزئی محسوب می شوند. این واقعیت که با زنان، مانند طبقۀ اجتماعی مجزایی رفتار می شود و اینکه مسائل ...

دیدگاههای فلسفی امام خمینی(ره) در مورد زنان

دیدگاههای فلسفی امام خمینی(ره) در مورد زنان آشا عبد الابراهیم زنان از بدو خلقت، در کنار ... فلسفی امام خمینی(ره) در مورد زنان آشا عبد الابراهیم زنان از بدو خلقت، در کنار مسئولیتهای خود به عنوان مادر، دوش ... اند و به اهداف علمی عالی نائل شده اند. ان شاء الله که چنین زنانی الهام بخش دیگر زنان و بخصوص زنان مسلمان برای حضور ... نائل شده اند. ان شاء الله که چنین زنانی الهام بخش دیگر زنان و بخصوص زنان مسلمان برای حضور موفقیت آمیز در همۀ امور ... اند. ان شاء الله که چنین زنانی الهام بخش دیگر زنان و بخصوص زنان مسلمان برای حضور موفقیت آمیز در همۀ امور زندگی در سراسر ...

بررسی برخی مسائل زنان با رویکردی به اندیشه حضرت امام(س)

زن از دیدگاه امام خمینی(س) پژ ۱۳۸۰، قم، جامعه الزهرا(س) استاد راهنما: حسن محمدی چکیده: زنان در برهه های مختلف زمان کمتر از حقوق انسانی خویش بهره ... خرید و فروش واقع می شدند، اما به فرمایش امام خمینی اسلام زنان را نجات داد و مقام و منزلت او را به حدی بالا برد که ... عنوان بانویی نمونه و انسانی کامل به جهانیان معرفی نمود.نقش زنان در تربیت را در دو امر می توان خلاصه کرد: 1- اهمیت نقش ... دلیل تحمل رنج ها و مشقت ها. امام خمینی تعلیم و تعلم را بر زنان و مردان واجب می دانستند. چنانچه جهت فراگیری علوم سیاسی ... نفس همراه با تحصیل علم توصیه کردند در عرصه سیاسی فعالیت زنان به قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود که امام از حضور ...

زن و انقلاب از دیدگاه حضرت امام(ره)

زن و انقلاب از دیدگاه حضرت ا با مسألۀ زن و انقلاب از منظر و دیدگاه حضرت امام(ره)، زنان و مردان ما هر کدام به تناسب سعی، رغبت و ظرف فهم خویش به ... دیدگاههای متین و درخور تدبر و تأملی دارند. مسائل مربوط به زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست . در باب سابقۀ تاریخی ... پیامبر ـ صلوات الله علیه ـ که برخی دستاورهای اسلام در باب زنان در جامعه اسلامی جاری و ساری گردید و به دنبال آن زنان ... باب زنان در جامعه اسلامی جاری و ساری گردید و به دنبال آن زنان صاحب حقوق گشتند، در سایر اوراق تاریخ زندگی بشر، وجه ... در سایر اوراق تاریخ زندگی بشر، وجه قالب، ظلمهایی است که بر زنان روا داشته اند و آنچه نصیب زنان گشته، تلخی و سوزش ...

قدس ایران الگویی برای زنان

زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه انسانی در تاریخ پرفراز و ... زندگانی بشر و در همه دگرگونیها و تحولات اجتماعی و تاریخی، زنان همواره همدوش با مردان و در مواردی نیز یکتنه بار مسئولیت ... در فراسوی چالش باورهای کهن و ایده‏های نوین در موضوع حقوق زنان و موقعیت اجتماعی و تاریخی آنان و فراتر از اندیشه‏های ... واقعیت است که در سایه غلبه اقتدار ظاهری مردان، نقش و سهم زنان در تحولات و دستاوردها بسیار کم فروغتر از حد واقعی ... از حد واقعی بازخوانی و بازگویی شده است. زحمات و رنجهایی که زنان در پذیرش مسئولیتهای چند جانبه زندگی متحمل شده‏اند، از ...

صفحه 4 از 312 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >