تعداد 30 مورد یافت شد

با توجه به عدم جواز ولایت زن بر مرد در اسلام پایه فقهی دخالت زنان در سیاست و اداره کشور چیست که حضرت امام بعد از انقلاب اجازه حضور آنان را در ...

در ابتدا باید مراد و مقصود از توجه خواننده را به نکات زیر جلب می کنم:1- مساله «عدم ولایت زن برمرد» به طور مطلق که همه موارد (عام و خاص) را در بر ... ما اطلاقی که بتوان به آن تمسک کرد و با آن همه اقسام ولایت زن بر مرد را نفی کرد نداریم، برخی به آیه 24 نساء: «الرجال ... استناد کرده اند و ادعا کرده اند این آیه هر گونه ولایت زن بر مرد را نفی می کند. در پاسخ این استناد باید گفت، آیه ... در پاسخ این استناد باید گفت، آیه مبارکه در امور خانواده و زن و شوهر می باشد و قیومیت مرد را بر زن به جهت دادن نفقه زن ... در امور خانواده و زن و شوهر می باشد و قیومیت مرد را بر زن به جهت دادن نفقه زن و ... می داند و آن قیومیت و به تعبیری ...

نگاه امام به جایگاه زنان و نقش آنها در فعالیت های اجتماعی و سیاسی چگونه بود؟

در شرایطی که زنان جامعه ما از محدودیت های فراوان رنج می بردند و از بسیاری ... خواندن و نوشتن و .... محروم بودند و کرامت و شخصیت واقعی زن در خدمت به مطامع سرمایه و لذت به کار گرفته شده بود، حضرت ... به کار گرفته شده بود، حضرت امام در جهت احیای حقوق واقعی زنان در جهت احیای هویت اصیل زن مسلمان، در کنار مبارزه با ... امام در جهت احیای حقوق واقعی زنان در جهت احیای هویت اصیل زن مسلمان، در کنار مبارزه با تفکر غلط رایج و جهل حاکم بر ... بر آنکه به مسئولان و دست اندرکاران در جهت خدمت به جامعه زنان تأکید می نمودند، تلاش فراوانی به منظور یافتن جایگاه ...

امام در مصاحبه هایشان در فرانسه حجاب بلوز و شلوار (یا بلوز و دامن) و روسری را برای خانم ها کافی دانسته اند ولی چرا آنچه که در جامعه ایران بعد از ...

امام(س) حدود حجاب را در آثار خ شاه و کسانی که با پول شاه خریده شده اند، چنان موضوع آزادی زن را برای مردم مشتبه کرده اند که خیال می کنند فقط اسلام ... مردم مشتبه کرده اند که خیال می کنند فقط اسلام آمده است که زن را خانه نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا ... اسلام آمده است که زن را خانه نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند ... نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با ... خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن ...

گویا فقها در مورد حجاب زنان عشایر و روستایی (مثلا زنان قشقایی) به علت عرف روستایی و آداب و رسوم سنتی و بی تاثیر بودن امر به معروف و نهی از منکر قائل ...

حجاب (پوشش) تمام بدن و سر به جز دست ها تا مچ و صورت، تکلیف هر زن مسلمان است و از این حکم اسلامی، هیچ زنی چه شهری و چه ... مچ و صورت، تکلیف هر زن مسلمان است و از این حکم اسلامی، هیچ زنی چه شهری و چه روستایی و عشایری استثنا نشده است و فقهای ... اند.مطلب دیگری که در کتاب های فقهی مطرح است، حدود نگاه زن و مرد به یکدیگر است. یکی از مسائل آن این است که مرد نمی ... به یکدیگر است. یکی از مسائل آن این است که مرد نمی تواند به زن ها در غیر محارم خویش، به جز صورت و دست ها تا مچ نگاه کند ... از نظر شهوانی باشد. برای این حکم دو جهت وجود دارد؛ یکی حفظ زن و مرد از مسائل شهوانی و برقراری روابط سالم بین آنها و ...

به نظر می رسد دیدگاه امام درباره حجاب در دوران قبل و بعد از انقلاب فرق کرده است. می توانید خلاف این موضوع را ثابت کنید ؟

امام خمینی (س) در فتاوا و دیدگاه های فقهی و اسلامی خود، پیرامون حدود حجاب زن ها و عدم اختلاط زن و مرد، نظر روشن و ثابتی داشتند و حدود ... فقهی و اسلامی خود، پیرامون حدود حجاب زن ها و عدم اختلاط زن و مرد، نظر روشن و ثابتی داشتند و حدود شرعی حجاب یعنی پوشش ... تمام بدن و سر و مو از نامحرم و دوری از خودآرایی و خودنمایی زن ها برای مردان نامحرم را لازم می دانستند و بر نظر خویش تا ... آمده و پنداشته اند که نظر ایشان تغییر کرده است، مسئله حضور زن ها در جامعه و فعالیت های مختلف در انقلاب می باشد که مورد ... می باشد. در زمان رژیم پهلوی در ایران، حکومت مداران از حضور زن ها اهدافی را دنبال می کرده اند که سوء استفاده از حضور زن ...

اگر زنی دارای هوش بیشتری نسبت به مرد باشد چرا دارای ولایت بر او نباشد؟

ولایت فرد بر دیگری، پیرو دلیل جعل و نصب الهی برگردد و خداوند است که برای پدر نسبت به فرزند صغیر ولایت قرار داده است یا به حاکم اسلامی (پیغمبر ، ... به این مصالح و مفاسد نارساست.4- آنچه در مورد عدم ولایت زن بر مرد، در فقه مطرح است، نبود دلیل جعل ولایت است و در ... دلیل جعل ولایت است و در برخی روایات نیز نفی ولایت قضا بر زن شده است (من لایحضره الفقیه، ج4، ص354) که نیاز به بحث و ... نیاز به بحث و بررسی دارد.و اما اینکه دلیل عدم ولایت برای زن میزان بهرۀ هوشی وی باشد که اگر زنی دارای هوش بیشتر بر مرد ... دلیل عدم ولایت برای زن میزان بهرۀ هوشی وی باشد که اگر زنی دارای هوش بیشتر بر مرد بود، بتواند بر مرد ولایت داشته ...

رقص زن برای زن و مرد برای مرد تقریباً در بسیاری از مجالس عروسی صورت می گیرد. با توج به این که این امر صرفاً برای شادی است و مفسده ای نیز ندارد، حکم ...

حضرت امام(ره) معتقدند که رقص د چنان که در سؤال نیز چنین فرض شده است، حرام نمی باشد چه رقص زن در برابر زنان دیگر و چه رقص مرد برای مردها. البته می ... نیز چنین فرض شده است، حرام نمی باشد چه رقص زن در برابر زنان دیگر و چه رقص مرد برای مردها. البته می فرمایند که برای ... که برای مؤمن سزاوار است که از لهو اجتناب نماید.س: رقص زن برای زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسی، میهمانی ها و ... برای مؤمن سزاوار است که از لهو اجتناب نماید.س: رقص زن برای زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسی، میهمانی ها و پارتی ها چه ... دارد و تا چه حدّ جایز است؟ج: بسمه تعالی، در مجلس عروسی زنانه با اجتناب از محرمات خارجی مانع ندارد. (فایل استفتائات، ...

با توجه به این که بسیاری از فقها اجبار بر حجاب از طریق زور را مجاز نمی دانند، دیدگاه فقهی امام در این رابطه چیست؟ و چرا در جمهوری اسلامی این اجبار ...

در ابتدا باید به این نکته توجه و در همین روزگار ما، در پاره ای از کشورهای جهان برای پوشش زن ها و مردها دستوراتی را صادر کرده اند. ما به درستی و ... اعتقاد در منظر جامعه آن را مرتکب شود. زیرا وی در این جامعه زندگی می کند و شهروند این جامعه است، و شهروندان هر جامعه ای ... قانون را به زور اجرا کنند. مگر در فرانسه به زور مانع حجاب زنان نشدند. بله ما به آن معترض بودیم و هستیم، اما اعتراض به ... اسلامی، افزون بر فتواهای ایشان در مورد لزوم وجوب حجاب بر زن ها و حدود آن صادر شده است، مطلبی است که در اسفند 1357 در ... صورت زمان طاغوت را دارد... در وزارتخانه های اسلام نباید زن ها لخت بیایند، زن ها بروند اما با حجاب باشند، مانعی ...

نظر امام خمینی درباره حضور زنان در پست های کلیدی مملکت چه بود؟

برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید مروری بر جملات زیر داشته باشیم: در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق ... حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردى است که چیزهایى به دلیل ... است که چیزهایى به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست که به دلیل اینکه مفسده مىآفریند حرام است. ... به دلیل اینکه مفسده مىآفریند حرام است. اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانىشان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ... زن و مرد، حیثیت انسانىشان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد. (صحیفه امام ج 5 ص 189) امام ...

آیا امام با شاه ملاقات داشت؟

پاسخ آری است. ولی فقط یک بار، سیزدهم اسفند 1328 در محل رباط، نزدیک روستای ابرقوی یزد یک زن مسلمان متقی و پنج فرزند او را با تبر و چاقو تکه تکه کرد. ... رباط، نزدیک روستای ابرقوی یزد یک زن مسلمان متقی و پنج فرزند او را با تبر و چاقو تکه تکه کرد. وقتی قاتل و هم دستان ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3