تعداد 3 مورد یافت شد

امام به معناى واقعى کلمه زاهد بودند

امام به معناى واقعى کلمه زاهد مى‏ رفتند که ظواهر را به‏ گونه‏ اى مهیا مى‏ کردند که اصلاً زهد ایشان بروز نکند. امام زاهدى بود که نشان مى ‏داد زاهد ...

فرازهایی از ابعاد اخلاقی، عرفانی، اجتماعی و خانوادگی امام

حجت الاسلام والمسلمین مرحوم سی قاطعیت ایشان را به عنوان بارزترین صفتشان بیان کنم به یاد زهد و تقوایشان می‌افتم، هنوز در این مسیر هستم که شجاعتشان ...

امام خمینی، نمونه عملی زهد و تقوا

‏‏ساده زیستی امام خمینی‏ ‏‏امام خمینی می توانست منزل و ...