تعداد 566 مورد یافت شد

19 اسفند ماه

شما باید خداوند را حاضر و ناظر بدانید. انسان ممکن است چیزی ...

26 فروردین

اگر من یکوقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می کند که یک حرفی ...

۱۵ اسفند ماه

دولتها بفهمند که قدرت به این نیست که پرده های کذا و مبلهای ...

30 فروردین

این پیروزی به دست آمده است، لکن این من نبودم که به واسطه من ...

شناخت اسلام ناب

از آنجا که اصل این نظام، روحانی و با قیام روحانیون و مردم ...

31 فروردین

اول باید خودتان را درست کنید، اول باید باورتان بیاید که ما ...

۲۳ فروردین

شما پاسداران انقلاب اسلامی به اسلام حق پیدا کردید. شما مثل ...

۲۷ اسفند ماه

همه ما بنامان بر این باشد که در این سال جدید به فکر این ...

ا خرداد ماه

زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست. زندگانی که در آن ...

2 اردیبهشت

اگر بعض کسانی که به طور قاچاق وارد در روحانیت شدند فسادی ...

صفحه 1 از 57 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >