تعداد 1 مورد یافت شد

حال و هوای ایران در روز 17 بهمن 57

بنا به گزارش مطبوعات و خبرگزار عمومی را برطرف کردند.» مرودشت: «نمایشنامه انقلابی نهضت سربداران طی سه شب در مرودشت به روی صحنه آمد و مورد استقبال ...