تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 184 صفحه 35

مهماندوست د یمین فرومدی از شاعران معروف کشورمان است. او در زمان جنگ سربداران زندگی می­کرد. سربداران گروهی از مردم روستای باشتین ... معروف کشورمان است. او در زمان جنگ سربداران زندگی می­کرد. سربداران گروهی از مردم روستای باشتین نزدیک سبزوار بودند که ...