تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 43 صفحه 17

نصیریان ، بازیگری از یک نسل تم از انقلاب دو حضور چشمگیر نیز در تلویزیون داشت : سریال " سربداران " ساخته محمد علی نجفی که در سالهای 3 - 62 پخش و ...

مجله نوجوان 39 صفحه 14

هنر این چند بازیگرِ خواننده! ع که تا سه چهار سال قبل ، بیشتر نقش منفی بازی می کرد (سربداران ، آخرین خون ، به او بگویید دوستش دارم و ...) و گاهی ...