تعداد 38 مورد یافت شد

لبیک یا خمینی

‏‏لبیک یا خمینی‏ ‏‏ ‏ یا خمینی‏ ‏‏ای چشمه سار ایمان بر تشنگان قرآن‏ ‏‏از نسل سربداران، لبیک یا خمینی‏ ‏‏آواز عشق در دشت پیچید و باز ...

حال و هوای ایران در 17 بهمن 57

روز هفدهم بهمن 57 امام خمینى خ عمومى را برطرف کردند.» مرودشت: «نمایشنامه انقلابى نهضت سربداران طى سه شب در مرودشت به روى صحنه آمد و مورد استقبال ...

پیشاهنگ شعر انقلاب

امیرحسین کاکایی در اب رزمگاه ایمان با اسب خون بتازند تا وادی شهادت این قوم سربداران گلگونه شهیدان با خون گل بشویید تا سرخ‌تر نماید ...

میزگرد «احیاء تفکر دینی از منظر فقه سیاسی (۲)»

‏‏ میزگرد «احی که عارف و صوفی بوده اند و انقلاب هم کرده اند مثلاً بعضی از سربداران صوفی مسلک بودند، خود صفویه هم صوفی بودند، و تفکّر ... آن احیاء مطرح می شود. اگر با قیام عارفی حکومت متصوفّه یا سربداران روی کار بیاید و یا چند قبیلة قزلباش با رهبری جوانی ...

شکفت از دل شب مهر نیمۀ خرداد

از زنده‌یاد شاعره براه دوست ز پروانه ماند مشت پری شهید ما بخدا رشک سربداران بود گسست سلسلۀ ننگ، ریخت کاخ ستم شکست ...

مصاحبه با مهندس حجاریان

مهندس حجاریان می کند و قرنهای بعد ممکن است تحقق مادی خود را مثلاً در سربداران یا انقلاب اسلامی پیدا کند؛ یعنی ما خیلی نباید به ...

قیام عاشورا و قیام 15 خرداد

قیام عاشورا و قیام 15 خرداد با شورش علیه دربار حاکم فرمانروایی شیعی را تشکیل می دهند سربداران در سال هشتم هجری علیه مغولهای خون آشام، در باشتین ... از صلابت بلال، رشادت عمّار، شکوه صحابه پیامبر و از تبار سربداران و سلمان و... الهام گرفته بودند. اینها در پرتو کلام ...

پیروز جلوه دادن صدام

‏‏پیروز جلوه دادن صدام‏ 347]]‎ )) کمونیستهای محارب و ضدانقلاب به نام سربداران جنگلهای آمل بعد از واردشدن ضربات و ناامن شدن ...

خشونت سیاسی در نگاه امام خمینی

خشونت سیاسی در نگاه امام خمینی مستقر بودند و خود را فدایی می­ خواندند. ب - مبارزات سربداران در سبزوار، مبارزات سادات 12 امامیِ هزار جریبیِ ...

پویائی جامعه و دگرگونی در گفتمان عاشورا (بازتاب سیاسی و غیر سیاسی شدن جامعه در قرائتهای عاشورا)

پویائی جامعه و دگر سیاسی گوناگونی دست می‌زند. فرقه‌ها و جنبشهای گوناگون سربداران، مرعشیان، حروفیان، مشعشعیان، نقطویان، نوربخشیان و ...

صفحه 3 از 4 1 | 2 | 3 | 4