تعداد 4 مورد یافت شد

آغاز سال تحصیلی دانش آموزان با حضور امام در دبستان فیض قم

امام خمینی به همراه آقای سید ا تبارک و تعالی سلامت و سعادت این قشر کودکان را، که مایه سرفرازی ما در آتیه باید بشوند، تشکر می ‏کنم؛ و به همه دعا می ...

دهم ربیع الاول سالروز ازدواج مادر و پدر امت

ازدواج حضرت محمد (ص) با حضرت خ گرچه در یک روایت آمده است که جناب «ابوطالب» مهریه را با سرفرازی و شادمانی از اموال خویش تقدیم داشت و پیمان زندگی ...

شما ذخیرۀ ما هستید و من خدمتگزار شما

عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت بر جوانان غیور حوزۀ علمیه بیدار قم و سایر حوزه ها که با سرفرازی به نهضت روحانیت ادامه و رونق دادند. درود بر جوانان ...

رهنمودهای حضرت امام به جوانان

عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت نیرویی که می توانید اسلام و میهن خود را به اوج عظمت و سرفرازی رسانید و دست جنایتکاران را از ممالک اسلام و کشور خود ...