تعداد 196 مورد یافت شد

شاه با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به دنبال استقرار قدرتش بود

به گزارش پرتال امام خمینی به ن بعد از شهریور 1320، شکست آلمان، تبعید رضاخان، آمدن اندیشه سوسیالیسم به ایران و استقبال روشنفکران ایرانی از این اندیشه، ... این اندیشه، باعث تحولاتی در ایران شد. وی در ادامه افزود: سوسیالیسم در ایران به 4 دسته تقسیم می‌شد: سوسیالیسم انقلابی ... در ادامه افزود: سوسیالیسم در ایران به 4 دسته تقسیم می‌شد: سوسیالیسم انقلابی که حزب توده این رویکرد را نمایندگی می‌کرد؛ ... انقلابی که حزب توده این رویکرد را نمایندگی می‌کرد؛ سوسیالیسم دموکراتیک که حزب ایران و دوستان‌شان در جبهه ملی ... که حزب ایران و دوستان‌شان در جبهه ملی این روایت از سوسیالیسم را نمایندگی می‌کردند؛ ناسیونال سوسیالیسم که حزب ...

شصت و سومین نشست علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذار برگزار شد

شصت و سومین نشست علمی و دینی گ مارکیسستی در چین و کوبا به پیروزی انجامید. افزون بر آن ها سوسیالیسم در بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی مانند بولیوی ... رسید. از اینرو گزافه گوئی نیست اگر گفته شود قرن بیستم قرن سوسیالیسم بود و انقلاب اسلامی ایران یک استثناء به شمارمی ... دانان شکل گیری انقلاب و حکومت اسلامی را تحت تأثیر جو جهانی سوسیالیسم می دانند، و از گرایش شدید قانون اساسی و سیاست های ... چهارم نشان می دهد که اقتصاد ایران در جستجوی هویت مستقل از سوسیالیسم و کاپیتالیسم است . شاید از همان دهه اول پیروزی ...

پناه به سرمایه داری

شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون‏‎ ‎‏سرمایه داری ...

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[حضرت عالی می‏فرمایید که بایست بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ ...

امام خمینی (س) فرق بین مکتب اسلام و سایر مکاتب را چه می دانستند ؟ عموماً در این مورد به معنوی بودن انقلاب اسلامی اشاره می شود. اما برخی نهضت ها و ...

دوره معاصر تاریخ بشر با پیدایش دو مکتب فکری- سیاسی لیبرالیسم و سوسیالیسم شکل گرفته است. مکتب نخست با اولویت بخشیدن به حقوق ...

امام خمینی(س) به دنبال زنده کردن تمدن اسلامی بودند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) م برخی از تفکرات انسان‌های متحجر و تنگ نظر در زمینه اسلام و سوسیالیسم و لیبرالیسم، بیان کرد: برخی می‌گویند اسلام ضد ... و لیبرالیسم، بیان کرد: برخی می‌گویند اسلام ضد لیبرالیسم و سوسیالیسم است ولی روشنفکران تندرو می‌گویند اسلام هر دوی ... در اینجا نیز اعتدال دارد و می‌‌گوید اسلام لیبرالیسم و سوسیالیسم نیست ولی مفاهیم این دو را نیز در خود دارد. وی با ...

لطفاً در مورد خطوط کلی اقتصاد اسلامی در منظر امام خمینی توضیح بفرمایید.

باسلام، لطفاً در مورد خطوط کلی اقتصاد اسلامی در منظر امام ...

گروه های سیاسی ایدئولوژیک مهم کشور و نقش آنها در شکل‏گیری انقلاب اسلامی

شناسایی وضعیت جریانهای فکری ـ می توان گفت: سه جریان اصلی سیاسی ایدئولوژیک یعنی «اسلام»، «سوسیالیسم» و «ناسیونالیسم لیبرال» تقریباً در طول دورۀ معاصر ... بودند و می کوشیدند تا آموزه های عدالتخواهانۀ اسلام را با سوسیالیسم انطباق دهند. از دهۀ 1340 به بعد پر سر و صداترین ... انقلاب اثرات خود را بر فضای سیاسی ایران باقی گذاشت. ب ـ سوسیالیسم ب ـ1ـ حزب توده اولین جریان مهم سیاسی کشور جریان ... جریان مهم سیاسی کشور جریان فکری چپ متأثر از مارکسیسم و سوسیالیسم می باشد که با شکل گیری شوروی در مرزهای شمالی ایران ... و مبارزه با امپریالیزم و در بعد اقتصادی اعتقاد به نوعی سوسیالیسم و تحقق عدالت اجتماعی که هر کسی به اندازه استعدادش ...

تأثیر عوامل بین المللی در شکست تلاش برای مهار انقلاب اسلامی

تأثیر عوامل بین المللی در شکست در این دوران، پس از شدت یافتن تنش میان دو رهبر اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری، اتحاد شوروی و ایالات متحده، جایگاه ... به شمار می رفت. لذا در این نگرش هر پیشرفتی برای اردوگاه سوسیالیسم به مفهوم یک شکست برای اردوگاه سرمایه داری تلقی می ... اتحاد شوروی برای رژیم شاه توسعه روابط با کشورهای اردوگاه سوسیالیسم را نیز در پی داشت.17 بر اساس چهارچوبهای دوران جنگ ... ایران یکی از موارد استثنایی در روابط خارجی رهبری اردوگاه سوسیالیسم بود. فروش 110 میلیون دلار اسلحه روسی به رژیم شاه، ... او مطمئن بود. ساختار نظام دو قطبی و رویارویی در اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری شرایط را برای برخی تکرویهای جاه ...

امام(س) موافق نبود کسی را به زور به بهشت ببرند

علی‌محمد حاضری با بیان اینکه " شد.از سوی دیگر، امام همین نگاه را نسبت به عدالتخواهی و سوسیالیسم دارد. بنیاد نظری و مدعای اصلی سوسیالیسم مقابله با ... به عدالتخواهی و سوسیالیسم دارد. بنیاد نظری و مدعای اصلی سوسیالیسم مقابله با شکاف فقیر و غنی و مناسبات استثماری است و ...

صفحه 1 از 20 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >