تعداد 2 مورد یافت شد

اخلاقیات عملى و نظرى امام در سینما تأثیرگذار بوده است‏

اخلاقیات عملى و نظرى امام در سینما تأثیرگذار بوده است‏ گفتگو با دکتر محمدباقر ... مردمى اشتغال دارند. ایشان مقالات متعددى در زمینه تئاتر و سینما به رشته تحریر درآورده‏اند، دو کتاب درباره اصول و اجراى ... خوانندگان گرامى مى‏رسد. *** به نظر شما علت پیشرفت سینماى ایران بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و مطرح شدن آن در ... آن در سطح جهان چیست؟ من فکر مى‏کنم یکى از دلایل پیشرفت سینماى ایران بعد از انقلاب اسلامى عدم تقلید صرف از سینماى ... پیشرفت سینماى ایران بعد از انقلاب اسلامى عدم تقلید صرف از سینماى غربى بود. دوم اینکه محدودیتهایى براى نحوه ساخت فیلمها ...

نجوایی با امام در آستانه روز زن

این قامت بلند بزرگی، ای سرو بل علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر ، از شطرنج ، از سینما ، از تصویر و از هر آنچه که امروز از پس کشفیات بشر می ...