تعداد 3 مورد یافت شد

تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت محمدرضا شجریان

به گزارش پرتال امام خمینی؛ متن پیام آیت الله سید حسن خمینی ...

مجله نوجوان 44 صفحه 17

صدا سازی در آواز ایرانی از آغا های صداسازی کوشید. به تحقی اگر بنان حد فاصل طاهرزاده و شجربان قرار نداشت، صدای شجریان - کامل ترین خواننده صد ساله ...

مجله نوجوان 38 صفحه 28

هنر مروری بر زندگی و آثار استا مستقل است اما ردپای همه قدیمی ها و استادان پیشکسوت قبل از شجربان در آن دیده می شود. در شعرخوانی نیز او سبک خاص خود را ...