تعداد 2020 مورد یافت شد

جستاری در باب انواع رویکردها به شریعت با تأکید بر اندیشه های عرفانی امام خمینی

‏‏جستاری در باب انواع رویکردها به شریعت‏ ‏‏با تأکید بر اندیشه های عرفانی امام ... نشیب عرفان و تصوف، نگرش های گوناگونی به مفهوم و کارکردهای شریعت وجود داشته است. گذشته از مکاتب فکری نص گرا و تأویل ... عرفان شیعی تهران و نجف، نگرش های متفاوتی در باب مفهوم شریعت در میان عارفان و صوفیان پدیدار گردید. همین نگرش ها در ... و صوفیان پدیدار گردید. همین نگرش ها در معنا، مفهوم و گستره شریعت و به دنبال آن، پای بندی، کیفیت پای بندی و یا حتی عدم ... آن، پای بندی، کیفیت پای بندی و یا حتی عدم پای بندی به شریعت در طریق معرفت و سیر و سلوک، دستاوردهایی را به بار آورد ...

احکامی از سنخ وجود (2) نسبت شناسی رابطه عرفان و شریعت؛ با تاملی ویژه در آراء امام خمینی

احکامی از سنخ وجود (2) نسبت شناسی رابطه عرفان و شریعت؛ با تاملی ویژه در آراء امام خمینی □ احسان احمدی ج: ... با اینکه علم فقه را علم دنیوی می دانست ولی سخت پایبند شریعت بود؛ فرق او با دیگر عالمان این بود که برای تمام احکام ... بود؛ فرق او با دیگر عالمان این بود که برای تمام احکام شریعت باطن و اسراری قائل بود و احیاء علوم دین را برای همین ... هستند، به باطن اعمال سوق دهد. اگر سخنان صوفیان را درباره شریعت از ابتدای شکل گیری تا مرحله کمال آن، پی گیری کنیم ... مرحله کمال آن، پی گیری کنیم بسیاری از مشایخ عرفان بر لزوم شریعت و عمل به آن تأکید داشته اند. از نظر آنان شریعت نه تنها ...

امام(س) شریعت و میراث گذشته را می شناخت

به گزارش پرتال امام خمینی(س) با فارس با اشاره به اینکه مقصود رهبری از تعبیر «شریعت اسلامی» در سخنرانی سالروز رحلت امام(س) در مرقد ... را می‌شناسند، اما برای حل این مسائل مانند روشنفکران، شریعت و آموزه‌های اسلامی را کنار ... گفت: علمای اسلام با استفاده از دین‌شناسی و شریعت اسلامی و اسلام ناب به مسائل روز پاسخ داده و تحقق خارجی ... احکام اسلامی می‌دهد. وی هدف رهبری از مطرح کردن بحث شریعت اسلامی به‌عنوان یکی از پایه‌های مکتب امام ... به عنوان یکی از علمای گروه دوم دانست و بیان کرد: امام(س) شریعت و میراث گذشته را می‌شناسد و ضمناً با مسائل دنیای ...

نظام سازی فقه و شریعت

آیا شریعت و فقه اسلامی به لحاظ جان مایه کلی قادر بر نظام سازی ... نظامی سیاسی و اجتماعی را بنیان گذارد و آیا این کار بر عهده شریعت است یا این که شریعت، از چنین جان مایه ای برخوردار نیست ... را بنیان گذارد و آیا این کار بر عهده شریعت است یا این که شریعت، از چنین جان مایه ای برخوردار نیست و اساساً شریعت و ... این که شریعت، از چنین جان مایه ای برخوردار نیست و اساساً شریعت و فقه را نسزد که نظام سازی کند؟ متأسفانه عده ای علیرغم ... و بالنده دیانت و فقاهت، به انگیزه های مختلفی گفته اند که شریعت و فقاهت رانشاید که نظام سازی کند و اساساً این کار بر ...

عدالت ملاک احکام اسلامی از نظر امام خمینی/1

«بر هر فعلی حتی در طبایع ابدا خلاف شرع نکردم! در این مورد عدالت زیر پا میرود. فلسفه شریعت در قضیه ربا، عدالت است.» شریعت را ه و رسم ... زیر پا میرود. فلسفه شریعت در قضیه ربا، عدالت است.» شریعت را ه و رسم زیستنی از جانب خداوند برای مردم است. ... خداوند برای مردم است. بنابراین می‌توان گفت احکام شریعت دو جنبه دارد .جنبه یلی الخلقی و جنبه یلی الحقی. ... نسبت با مردم. این رابطه هم در مقام واقعیت و ثبوت در نزول شریعت حائز اهمیت است و هم در مقام اثبات و اجتهاد از منابع ... صفات و افعال او و رابطه اش با مردم (که در جنبه یلی الحقی شریعت مطرح است)از یک سو و تبیین علت نیاز مردم به شریعت (که ...

جستاری در باب انواع رویکردها به شریعت

‏‏جستاری در باب انواع رویکردها به شریعت‏ ‏‏با تأکید بر اندیشه های عرفانی امام ... نشیب عرفان و تصوف، نگرش های گوناگونی به مفهوم و کارکردهای شریعت وجود داشته است. گذشته از مکاتب فکری نص گرا و تأویل ... عرفان شیعی تهران و نجف، نگرش های متفاوتی در باب مفهوم شریعت در میان عارفان و صوفیان پدیدار گردید. همین نگرش ها در ... و صوفیان پدیدار گردید. همین نگرش ها در معنا، مفهوم و گستره شریعت و به دنبال آن، پای بندی، کیفیت پای بندی و یا حتی عدم ... آن، پای بندی، کیفیت پای بندی و یا حتی عدم پای بندی به شریعت در طریق معرفت و سیر و سلوک، دستاوردهایی را به بار آورد ...

احکامی از سنخ وجود

احکامی از سنخ وجود نسبت شناسی رابطه عرفان و شریعت؛ با تاملی ویژه در آراء امام خمینی □ احسان ... اسلامی، رابطه ای پر فراز و نشیب بوده است. تلقی عارفان از شریعت نیز به همین منوال با نوسانات مختلفی همراه بوده است. ... با نوسانات مختلفی همراه بوده است. برخی، حقیقت را همان شریعت دانسته اند(وحدت انگاران) و برخی دیگر حقیقت را ورای شرع ... و برخی دیگر حقیقت را ورای شرع می انگارند و اساساً حضور شریعت را مخلّ ظهور طریقت و تصوف می دانند(معارضین). برخی ... نمود.(گفتگو) در این بین، آراء امام در تبیین نسبت عرفان و شریعت از ویژگی درخور تاملی برخوردار است. در منظر امام به ...

فقه و فقاهت در بینش و نگرش امام

فقه و فقاهت در بینش و نگرش ا برخی از فقها، مجتهدان و فرهیختگان دنیای اسلام، سه گونه با شریعت و فقه اسلامی برخورد کرده اند: نوع اول: پاره ای ... بر این عقیده و باورند که باید به اجتهاد گذشته در فهم شریعت و نظام مدون فقه اسلامی، اکتفا نمود و از پرداختن به هر ... تمدن و زندگی نوین انسانی به گونه ای است که دین را فقه؛ و شریعت را لباسی شناخته شده به هر پیکر می دانند؛ و اگر به تفکر ... و پیکره ای این لباس، مناسب نیامد، باید تمدن را رها کرد و شریعت را گرفت. اینگونه برخورد، برخورد پاره ای از فقیهان است ... ایم و نداریم، چه اینکه دین در دو حوزۀ مختلف اعتقادات و شریعت دینی و اسلامی نمودار است. ما اعتقادات اسلام را موردنظر ...

فقه پویا، عقلانی و اخلاقی بودن شریعت

احکام اسلام، رساندن ما به اهدا رحم، مهربانی و عدالت اصل "یسر" است و نباید آسیب ببیند. در شریعت لازم است به نحوه تصویر خداوند، صفات و افعال او و ... او و رابطه اش با مردم از یک سو و تبیین علت نیاز مردم به شریعت توجه نمود. یعنی نباید ترسیمی که از خداوند ترسیم می ... انجام نمی دهد و در همه افعالش غایتی عقلانی هست و در نزول شریعت هم اخلاق را مد نظر دارد و هم مصالح حقیقیه و نفس ... و انسان شناسانه ضروری است. عدالت و مصلحت از ملاک های شریعت هستند، عدل ملاک پیشین شریعت و تامین مصلحت عامه ملاک ... و مصلحت از ملاک های شریعت هستند، عدل ملاک پیشین شریعت و تامین مصلحت عامه ملاک پسین آن است. به بیان دیگر می ...

مصاحبه با آیة الله سید محمد موسوی خوئینی

آیة الله سید محمد موسوی خوئینی اسلامی گذشته از محدودیت هایی که از ناحیه فقه و احکام شریعت وجود دارد و آزادی های شهروندان را محدود می کند یک ... مصلحت اندیشی های مسئولان حکومتی ایجاد می شود که ارتباطی به شریعت و فقه شیعه ندارد لیکن مسئولان اداره کشور برخی از آزادی ... الکرامة» تأسیس نشده که معیار و میزان سنجش احکام شریعت قرار گیرد، و هر فقیهی که از کتاب و سنت استنباط می کند ... بنابراین به تبع ایمان به خداوند هر حکمی و هر حقی را دین و شریعتی که از جانب خداوند است برای او مقرر کرده است به میزان ... شود. ولی اگر به مقتضای ایمان به خداوند عمل نکرد و بر خلاف شریعت خداوند رفتار کرد کرامت خود را از بین برده است، و مستحق ...

صفحه 1 از 202 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >