تعداد 32 مورد یافت شد

بهشتی مظلوم زیست

حالت امام در موقع شنیدن خبر شهادت دوستانشان دیدنی است، با ...

می‏‏ نشینم تا کار تمام بشود

امام که معمولاً در جریانها کمتر نگران می‏‏ شوند، در جریان ...

دستمالشان را درآوردند

شاید بعضی ها مجلس ختم استاد شهید مطهری را که از طرف امام در ...

عروج یک ملت

‏‏بدون شک برای پی بردن به ابعاد مختلف بزرگترین انقلاب ...

بهشتی، مظهر اعتدال و اخلاق مداری

‏‏به مناسبت هفتم تیر، سالروز شهادت آیت الله دکتر ...

بهشتی، آرامبخش قلب امام

‏‏به مناسبت سالروز فاجعه انفجار دفتر حزب جمهوری و ...

امام، فرمانده لشگر خدا

‏‏ بعد از نصرت و پیروزی که خداوند متعال در نبرد طریق ...

مگر می‏‏ خواهند کوروش را وارد ایران کنند؟

روزی از کمیته استقبال از تهران به پاریس زنگ زدند. من مسئول ...

خدمتگزاران رشید

‏‏در تقویم انقلاب اسلامی ‏‏هفتمین روز از ماه مهر ‏‏روز ...

خبر را از رادیوهای خارجی شنیدم

شبی که خبر شهادت دکتر بهشتی و یارانش به دفتر امام رسید، ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4