تعداد 4 مورد یافت شد

مجله نوجوان 227 صفحه 24

جهان دوست شیراز امیر تمجیدی شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز ... دوست شیراز امیر تمجیدی شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس می باشد . ... یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس می باشد . شهر شیراز در بخش مرکزی استان فارس و در ارتفاع 1486 متری از سطح ... کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد . نام شیراز در کتاب ها و اسناد تاریخی ، تحت نام های مختلفی نظیر « ... و اسناد تاریخی ، تحت نام های مختلفی نظیر « تیرازیس » ، « شیرازیس » و « شیراز » به ثبت رسیده است . سکونت دایمی در محل ...

مجله نوجوان 227 صفحه 25

سلطنت خود برگزید . در این دوران شیراز رونقی دوباره یافت و بر جمعیت آن افزوده شد . در دوره ... . در دوره کریم خان استاد کاران و کارگران از سراسر ایران به شیراز آورده شدند . گفته شده است که تنها 000,12 نفر در ساختن ... محمدخان قاجار پایتخت را به تهران منتقل نمود . فرهنگ شهر شیراز به شهر شعر در ایران معروف است . این معروفیت بیشتر و ... میان شاعره های معروف ایران می توان از جهان ملک خاتون که در شیراز می زیسته نام برد . شیراز به شهر شعر ، باغ و گل و بلبل ... می توان از جهان ملک خاتون که در شیراز می زیسته نام برد . شیراز به شهر شعر ، باغ و گل و بلبل معروف است . باغ در فرهنگ ...

مجله نوجوان 227 صفحه 29

اهدای زندگی در حال حاضر ، با . پرسیدم : « کجایی هستین ؟ » خندید و گفت : « مادرم م مال شیراز است پدرم رشتی و خودم متولد آستارا هستم ولی در اصفهان و ... میشد گفت : « هرجایی که بیشتر دوستش دارید . . . » گفت : « شیراز را بیشتر از همه دوست دارم » گفتم : « خب حتما به خاطر ... دوست دارم » گفتم : « خب حتما به خاطر مادر و اقوام مادری شیراز را بیشتر از همه دوست دارید ! » گفت : « خب بی تاثیر ... با خون انسان شفیقی به زندگی برگشتم تصادفی داشتم در راه شیراز و در حالی که نیاز فوری به خون داشتم و هیچ کس همرام ... حالا اسمشون چی بود؟ به آرامی گفت:« اکبر جاویدی اصل شیرازی . » به خیر گذشت . خونگیری بی هیچ مشکلی تمام شده بود . ...

مجله نوجوان 227 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم دوست /18 ® کریستف کلمب و تخم مرغ ! /20 ® امیرکبیر قهرمان /22 ® شیراز /24 ® امانت / 26 ® اهدای خون ، اهدای زندگی /28 ® ...