تعداد 14 مورد یافت شد

امام در درس فقه و اصول بى‏ اندازه نوآور بود

گوشه ای از خاطرات مکتوب آیت اللّه‏ صادق خلخالى: اینجانب در ...

نهی از غلو

من تا به حال امور خارق‏العاده و کشف و کرامت از معظم له ...

اهتمام به علوم روز

حضرت امام بی‏ اندازه مقید بودند که ملت ایران و همه مسلمین ...

تقیّد به رفتن به دیدار علما و اجابت دعوت طلاب

امام در دید و بازدید از علما و احترام به آنها دقت ‏نظر داشته ...

ویژگیهای عبادی امام

من شاهد بودم که حضرت امام (قدس‏سره) نماز را با تأنّی و ...

ویژگیهای عبادی امام

من شاهد بودم که حضرت امام (قدس‏سره) نماز را با تأنّی و ...

شمه‏ای از شجاعت حضرت امام

ما دوران جوانی امام را درک نکرده‏ایم، ولی از بزرگترها مطالبی ...

جلسه درس مجلس اموات نیست

حضرت امام مواظب بودند که سر ساعت هشت صبح برای تدریس تشریف ...

تفاوت برداشت نسبت به مطالب محى‏الدین عربى

من پیش آقاى طباطبایى «منظومۀ حکمت» و «اسفار» را در طى هفت ...

اینها را ببرید چند پشت‏بام آنطرف‏تر

به پیشنهاد امام اعلامیه‏اى به امضاى گروهى از علما علیه شاه ...

صفحه 1 از 2 1 | 2