تعداد 7848 مورد یافت شد

دیدگاه امام درباره مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست چیست؟

احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت بر فرد خطاکار و جامعه می باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه ... باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه امام(س)، ج7، ص313 و 314) و دارای ضوابط و شرایطی است که ... فی المکحله» و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود. (صحیفه امام، ج10، ص 265)اکنون اگر چنین چیزی به شهادت عدول ... به جوری که شارع می خواهد که یک همچو مسائلی ...واقع نشود» (صحیفه امام، ج10، ص 265) این حالت نیز فقط در زمانی اتفاق می ... که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است» (صحیفه امام، ج 4، ص247)با توجه به آنچه گذشت، دیدگاه فقهی حضرت ...

چرا «صحیفه امام» بر «صحیفه نور» رجحان دارد؟

درآمد سخنان رهبران انقلابی و موجود درباره سخنان شفاهی و مکتوبات امام خمینی مجموعه «‌صحیفه امام» می‌باشد که حاوی کلیه اسناد، سخنرانی‌ها، کتب فقهی ... نموده است. در این مقاله 233 عنوان کتاب معرفى شده است. صحیفه نور، اولین مجموعه جمع آوری شده بعد از پیروزی انقلاب ... سئوال باشد، تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین دو مجموعه «صحیفه نور» و «صحیفه امام» است. صحیفه نور اولین مجموعه نسبتا ... تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین دو مجموعه «صحیفه نور» و «صحیفه امام» است. صحیفه نور اولین مجموعه نسبتا منسجم از ... موجود بین دو مجموعه «صحیفه نور» و «صحیفه امام» است. صحیفه نور اولین مجموعه نسبتا منسجم از بیانات، پیام ها، نامه ...

دیدگاه و رابطه حضرت امام نسبت به ورزش و مخصوصاً فوتبال چگونه بوده است ؟

در آثار امام خمینی(ره) 95 بار وحدت دارد، باید طبیب جسمی و طبیب روحی وحدت داشته باشند... (صحیفه امام ج 6 ص 344) از نظر سیاسی: نظر به آنکه سیاست جزو ... ممالک هم این طوری است؟ پس این اتمها را کی درست کرده است؟ (صحیفه امام ج 1 ص 304) البته به رغم این بیان، مرحوم حاج احمد ... چه می باشد؟ و امام خمنیی(ره) آن را بدون اشکال دانسته اند.(صحیفه امام ، ج 20 ،ص 445-446) نکته آخر در این مجمل آنکه امام ... خدای تبارک و تعالی، که خداوند نصیب همه بکند، ان شاءالله (صحیفه امام؛ ج16، ص80-81) - ورزشکارها همیشه اینطور بودند که ... توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است.(صحیفه امام،ج16،ص80) - از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما ...

سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر امام خمینی (س)

یکی از تفاوت های سیاست خارجی انسانی و تربیت انسانها بر موازین انسانیت بوده است.» ‏(صحیفه امام؛ ج ‏۱۴، ص ۵۴) و در جای دیگری می فرمایند: «معنا ... به اسلام و به اخلاق بشریت ندارد، سر میز اصلاح بنشیند.» (صحیفه امام؛ ج ‏۱۸، ص ۶۸) اصول سیاست خارجی را که امام خمینی ... - است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم.» (صحیفه امام؛ ج ‏۲۰، ص ۳۴۵)‏ 2. اصل نفی سلطه گری و سلطه ... شما تحت سلطه غیر بروید. ما هم می‏خواهیم نرویم زیر سلطه‏.» (صحیفه امام؛ ج ‏۴، ص ۹۱)‏ 3. دفاع از کیان اسلام و مسلمانان: ... است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است‏‏.» (صحیفه امام؛ ج ‏۱، ص ۳۳۶)‏ و در جای دیگری دفاع از همه مسلمین ...

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه ح باقر؛ اثرات اشتغال زنان بر خانواده؛ تهران: ۱۳۴۶.۱۷ـ صحیفه امام، د.ره ۲۲ جلدی.۱۸ـ صدر نبوی، رامپور؛ چند گفتار در ... )) عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر.[۲] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۲۷-۴۲۸.[۳] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۶، ص ... شهر.[۲] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۲۷-۴۲۸.[۳] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۹۹-۳۰۰.[۴] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ... ۴۲۷-۴۲۸.[۳] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۹۹-۳۰۰.[۴] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۹۷-۳۹۹.[۵] )) ای مردم ما شما را از یک ... و خدا دانا و آگاه است.[۶] )) کلمات قصار، ص ۲۰۷.[۷] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۶ ـ ص ۳۳۲-۳۳۳.[۸] )) عبدالرحیم موگهی؛ سیمای ...

نگاهی به روانشناسی اسلامی با توجه به اندیشه های امام خمینی

نگاهی به روانشناسی اسلامی با ت کلمه و با کنار گذاشتن اختلافات، مذهب را صاحب نقش کنید (صحیفه امام، 1379، ج 3، ص 212). به نظر امام خمینی اگر انسان ... است که در پرتو آن، ابعاد کشف نشده وجود انسان آشکار می شود (صحیفه امام، 1379، ج 4، ص 186). امام خمینی، در زمینه ... برای حل مشکل خود در زمینه های مختلف زندگی، مأیوس شده است» (صحیفه امام، 1379، ج 5، ص 188). در ضمن باید توجه داشت که ... خانوادگی و تمامی مراحل زندگی انسان را در بر می گیرد. (صحیفه امام، 1379، جلد 5، ص 389) در عین حال باید توجه کرد که ... خود دست یابند و استقلال و آزادی را از جوامع بشری سلب کنند (صحیفه امام، ج 21، ص 226ـ225). بنابراین می توان گفت دین در ...

علت ترکیب جمهوریت و اسلامیت در نامگذاری نظام جدید بعد از انقلاب چه بود؟ زیرا این دو در بنیاد از جهاتی متفاوت هستند.

مهمترین مسئله پس از پیروزی انق قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بر می گردد. (صحیفه امام، ج3، ص514)جمهوری اسلامی پیشنهادی امام خمینی شامل ... می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است. (صحیفه امام، جلد 5، صفحه 398)2. ما نظام جمهوری را به آرای ... 5، صفحه 398)2. ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم. (صحیفه امام، جلد 5، صفحه 142)3. چون ملت، ملت مسلم است و ما را ... از طریق رفراندوم با ملت یک جمهوری اسلامی تشکیل می دهیم. (صحیفه امام، جلد4، صفحه 332)4. اما، جمهوری، به همان معنایی ... با ملت است، طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. (صحیفه امام، جلد4، صفحه 479)5. جمهوری اسلامی، [یک رژیمی است] ...

رسالت دانشگاه در منظر امام خمینی(س)

مقاله ای از دکتر سید علی آدمی؛ تداوم بخش انقلاب اسلامی ایران می باشند. پی نوشته ها: 1) صحیفه امام، ج 2، ص 37. 2) صحیفه امام، ج 8، ص 61 3) صحیفه ... می باشند. پی نوشته ها: 1) صحیفه امام، ج 2، ص 37. 2) صحیفه امام، ج 8، ص 61 3) صحیفه امام، ج 13ص 417 4) صحیفه ... صحیفه امام، ج 2، ص 37. 2) صحیفه امام، ج 8، ص 61 3) صحیفه امام، ج 13ص 417 4) صحیفه امام، ج 14، ص 292 5) صحیفه ... 37. 2) صحیفه امام، ج 8، ص 61 3) صحیفه امام، ج 13ص 417 4) صحیفه امام، ج 14، ص 292 5) صحیفه امام، ج 7، ص 467 6) صحیفه ... 3) صحیفه امام، ج 13ص 417 4) صحیفه امام، ج 14، ص 292 5) صحیفه امام، ج 7، ص 467 6) صحیفه امام، ج 11، ص181 7) نعمت ...

رابطه نهضت علمی و ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام چه بود؟

می تواند مقصود پرسش کننده محتر آن آزادی و استقلال است. «اسلام دین آزادی و استقلال است.» (صحیفه امام، ج6، ص562)«آزادی یکی از اموری است که اول حقی است ... ابتدایی است که بشر دارد که باید آزاد باشد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج4، ص114)آزادی ابعاد مختلفی دارد، ولی مهمترین ... فرماید: «زندگانی ای که در آن آزادی نباشد، زندگانی نیست.» (صحیفه امام، ج7، ص419)، «اول مرتبه تمدن آزادی ملت است، مملکتی ... تمدن آزادی ملت است، مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد.» (صحیفه امام، ج5، ص32)همچنین استقلال یک جامعه در ابعاد مختلف ... استقلال اقتصادی داشته باشیم... همین طور اگردر فرهنگ ...» (صحیفه امام، ج10، ص433)حفظ استقلال و استمرار آن نیاز به حرکت ...

نگاه امام به جایگاه زنان و نقش آنها در فعالیت های اجتماعی و سیاسی چگونه بود؟

در شرایطی که زنان جامعه ما از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. (صحیفه امام، ج21، ص397)- زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ، ... از دامن زن بلند می شود، زن مبدأ همه سعادت ها باید باشد. (صحیفه امام، ج7، ص239)- مقام زن مقام والاست؛ عالی مرتبه ... عالی مرتبه هستند، بانوان در اسلام بلند پایه هستند. (صحیفه امام، ج6، ص30)- از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و ... انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. (صحیفه امام، ج4، ص364)- خانم ها حق دارند در سیاست دخالت ... ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیفشان است. (صحیفه امام، ج10، ص15)- همان طوری که مردها باید در امور سیاسی ...

صفحه 5 از 785 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >