تعداد 190 مورد یافت شد

لقاء الله

مطابق با صفحات 324 الی 340 صحیفه حضرت امام جلد 8 به مدت ...

آیا عرفان همان تصوف است؟

پرتال امام خمینی- بدون تردید ع پوشیدن. معنای تصوف؟ درباره معنای تصوف، هر یک از مشایخ صوفیه به مقتضای احوال خویش تعریفی ارائه داده است و می‏ توان ... عرفان: این دیدگاه معتقد به تفاوت تصوف و عرفان است. در کتب صوفیه متقدم، تعریف تام و درستی از تصوف که سایرین بر آن اجماع ... [53] برای صحت این قول می‏توان به دو روایت تاریخی که در کتب صوفیه نقل شده است استناد کرد: یک روز مولانا گفت: «من بر ... کسانی مثل ملاصدرا، و مجلسی اول که از سوئی دل در گرو تعالیم صوفیه داشتند و از دیگر سو با صوفی نمایان میانه خوبی نداشتند، ... که برای نیل بدان لازم است در بین مسلمانان بیشتر اختصاص به صوفیه دارد که در عین پیروی از شریعت به امکان ارتباط مستقیم و ...

انقلاب اسلامی پرتوی از افکار عرفانی و فلسفی امام خمینی

«یحییٰ بونو» محقّق فرانسوی: ا دیگران آمدند حرفهایشان را مطرح کردند. «بودی ها» آمدند، «صوفیه» آمدند، «بهائیه» آمدند و همه آمدند گفتند که معنویت می ... وارد شده اند. اگر هم مسلمان شده اند. اغلب در فرقه های صوفیه یا ... یا نمی دانم اهل حق و اینها وارد شده اند. خوب ... و همچنین برای آنها که مسلمان هستند، متأسفانه با گروههای صوفیه که بین سنی ها هستند کمتر رابطه داشته ایم. با اینکه اگر ... را آورده؟ این نشان دهنده یک سلسلۀ شیعه مخفی در بین گروههای صوفیه بوده است. خوب، ما این را دلیل می کنیم که این حدیث در ... برای مثلاً یک کنفرانس راجع به عرفان. ما می توانیم رؤسای صوفیه اهل سنت را که استقبال دارند دعوت کنیم برای یک سمینار. ...

یادی از «مجاهد عزیز» آیت الله ربانی شیرازی

17 اسفند مصادف است با رحلت یکی فعالیت های دینی خود را از سال 1320 با مبارزه علیه فرقه های صوفیه، بابیه و بهاییه شروع کرد و از سال 1327 ش، در محضر آیت ...

مجله کودک 420 صفحه 24

مسجدالنبی (ص) و مسجد صوفیه دو. نمونه معروف از مساجد جهان هستند که اولی در عربستان ...

مجله کودک 155 صفحه 24

مسجد النبی (ص) و مسجد صوفیه، دو نمونه معروف از مساجد هستند که اولی در کشور عربستان ...

ترجمه تحقیقی دو بخش از کتاب "رابعه عارف و اولیاء هم مسلک وی در اسلام " به انضمام آراء امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏رساله‌ی حاضر می‌باشد. در باب مقامات و احوال، ابتدا دیدگاه عرفا و مشایخ صوفیه در خصوص هر یک از مقامات و احوال موردنظر ذکر و سپس با ... و معرفت و رؤیت و وحدت، ابتدا آرا و اقوال بزرگان و مشایخ صوفیه را در خصوص مباحث مذکور ارائه کرده و سپس به بررسی ...

درس صوفیه میروی، صوفی بشوی؟

درس صوفیه می روی، صوفی بشوی؟ یکی از امتیازات امام این بود ... می گیری نماز بخوانی»؟ گفتم، می روم درس اخلاق. گفت: «درس‎ ‎صوفیه می روی، صوفی بشوی».‎[1]‎ * * * ‎ ‎ ...

آیا امام خمینی قائل به وحدت وجود است؟/نحوه ظهور حق از نظر امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/ رضا نهضت - ج در حالی که بسیاری از فقها و مجتهدین شیعه روی خوش به تعالیم صوفیه به خصوص ابن عربی نشان نمِی دهند و سهل است که گاه حکم ... آن وجود حقیقی می داند. این معنا البته در میان عرفا و صوفیه پیش از ابن عربی نیز رواج داشته و کسانی چون جنید ... اسفار به نقد این نظر می‏ پردازد و آن را متعلق به جهله صوفیه می داند: " بعضی از جهله صوفیه گمان برده‏ اند که ذات ... و آن را متعلق به جهله صوفیه می داند: " بعضی از جهله صوفیه گمان برده‏ اند که ذات احدیت، که در زبان عرفان به احدیت ... الاربعة العقلیة، ج 2، مصطفوی، ص 345) چرا سخن جهله ی صوفیه کفرآمیز است؟ چرا که با این تعبیر از وحدت وجود، حقیقت ...

مختصری درباره کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل»

کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل که به بیان مقامات و روش سلوک عرفانی پرداحته اند و توسط صوفیه به نگارش در آمده اند، مشحون بودن آن، از آیات قرآن کریم ...

صفحه 1 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >