تعداد 9 مورد یافت شد

پس از پیروزی

بعد از گذشت یکی - دو ماه از پیروزی انقلاب به ...

فعالیتهای فرهنگی و نظامی

خیلی از دوستانی که برای انجام امور فرهنگی به ...

فعالیتهای مسجد قبا

مجموعه اطلاعاتی که من راجع به حوادث سال 56 از ...

دوستان دوران مبارزه

پس از شرکت در جلسات آقای ساجدی با چند تن از ...

دستگیری جاسوس اسرائیل در ایران

وقتی در نهاد ریاست جمهوری بودم با شهید چمران ...

دستگیری روحانیون و مبارزین

در ایامی که مبارزات حضرت امام به اوج خود رسید، ...

دوران سربازی

دوران سربازی برای من خیلی مؤثر بود. دورهای بود ...

همکاری با دفتر جمعیت حقوق بشر

بعد از آزادی به حسینیه ارشاد رفتم. آنجا مهدی ...

رونق مارکسیست / جو جامعه

در دانشگاه علم و صنعت، در آن مقطع زمانی برگ ...