تعداد 3724 مورد یافت شد

غدیر در همۀ اعصار باید باشد

امام خمینی در دیداری که با مسئ فرموده است که در بشر بعد از رسول اللَّه کسی نیست که بتواند عدالت را به آن طوری که باید انجام بدهد، آن طوری که دلخواه ... رسول اللَّه را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی ... که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکه، عدالت ایجاد بشود. تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می ‏شود برای ... سیاسی ایجاد کرد برای اینکه، عدالت ایجاد بشود. تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می ‏شود برای اینکه هر کس هر چیزی دارد ... فقه، فقه‏ شان را، لکن وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلبها به مقاصد خودشان ...

مبانی سیاست خارجی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

انقلاب اسلامی بدون نام معمار ب حیوان و نهایتاً سیاست الهی که مداوم به دنبال برقراری عدالت واقعی ودفع شر بود. از دیدگاه امام خمینی(س) سیاست های ... کشور و جایگاه حکومتی است و مبنای تدبیر در کلام ایشان قسط و عدالت فردی و اجتماعی و ممانعت از تبعیض ها و کج روی در جامعه ... ایران و در دنیا بود، نفی گفتمان وضع موجود و تکیه بر گفتمان عدالت طلبانه طرد اساسی خشونت ساختاری نظام دوقطبی است.به ... ملل مستضعف بسیار مهم قلمداد می شد. در این مسیر برای برپایی عدالت و نفی ظلم در سراسر دنیا امام همواره بر ایجاد طرح نو و ... کرد. لذا نگرش حضرت امام آگاهی بخشی و بستر سازی حقوقی مثل عدالت، آزادی و سربلندی و عزت است که دین اسلام بارها بر آن ...

بازخوانی فضای اجتماعی ـ سیاسی کشور در زمان صدور فرمان هشت ماده ای

امام خمینی‌(س) در 24 آذر 1361، داشته باشد."اگر مسئولین نظام، عادل باشند، آن جامعه به عدالت می‌رسد؛ زیرا مردم پیرو مسئولین خود هستند: «الناس علی ... پیرو مسئولین خود هستند: «الناس علی دین ملوکهم» آن جامعه به عدالت می‌رسد: )اعدلوا هو أقرب للتَّقوی( در واقع مردم به آنجا ... مورد تعقیب قانونی و شرعی است."از آن‌جا که رهبر باید دارای عدالت ایجابی و سلبی باشد و عدالت ایجابی رهبر اقتضا می‌کند که ... آن‌جا که رهبر باید دارای عدالت ایجابی و سلبی باشد و عدالت ایجابی رهبر اقتضا می‌کند که به کسی ظلم نکند، نه تنها ... همة فرمانبرداران زیردستش به کسی ظلم نکنند. بر اساس همین عدالت ایجابی است که امام خمینی دستور تدوین قانون دقیق اسلامی ...

امام خمینی: حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است

امام خمینی در دیداری که با مسئ فرموده است که در بشر بعد از رسول اللَّه کسى نیست که بتواند عدالت را به آن طورى که باید انجام بدهد، آن طورى که دلخواه ... رسول اللَّه را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهى ... که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسى ایجاد کرد براى اینکه، عدالت ایجاد بشود. تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا مى ‏شود براى ... سیاسى ایجاد کرد براى اینکه، عدالت ایجاد بشود. تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا مى ‏شود براى اینکه هر کس هر چیزى دارد ... فقه، فقه‏ شان را، لکن وقتى حکومت یک حکومت عدل الهى شد و عدالت را جارى کرد و نگذاشت که فرصت طلبها به مقاصد خودشان ...

انقلاب با اتحاد همه ملت صورت پذیر است/ انقلاب نیازمند اتحاد همه ملت است نه گروهی خاص

دکتر زهرا مصطفوی، فرزند امام ( دارند که انسان‌ها عاشق استقلال و آزادی هستند. همچنین عدالت از کمالاتی است که انسان به آن عشق می‌ورزد و به همین ... و به همین جهت همه‌ی انسان‌ها در طول تاریخ در حسرت رسیدن به عدالت مطلق به سر می‌برند و از هرگونه ستم و زورگویی متنفر ... ملت‌ها که در فطرت خود خواهان آزادی و استقلال و عدالت هستند، اگر به گوشه‌ای از قدرت توحیدی و یک مظهری از آن ... از درون انسان ها آغاز شده و شعارهای آزادی و استقلال و عدالت‌خواهی از فطرت یکایک این ملت‌ها نشأت گرفته است و ... از درون انسان ها آغاز شده و شعارهای آزادی و استقلال و عدالت‌خواهی از فطرت یکایک این ملت‌ها نشأت گرفته است و ...

آسیب شناسی روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س)

یکی از موضوعات مهم و مطرح در ر و سلطه‌پذیری و فقدان ظلم و ظلم‌پذیری و نیز روابط همراه با عدالت و صلح و امنیت می‌باشد. روابط بین‌الملل کنونی، همواره ... کارویژه‌های اساسی را در نظر گرفت که عبارتند از: صلح، عدالت و امنیت. برای دست‌یابی به کارکرد مطلوب، ضمن شناخت ... که هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند قبول کند که همه دنیا بر عدالت باشد، لکن اختیار این سازمان‌ها دست چند نفر خاص باشد ... وابستگی نامتقارن. 2. گسترش مشارکت تمامی کشورها در رفع بی‌عدالتی‌ها در بخش اقتصاد. 3. تأکید بر خودکفایی و خودباوری ... حذف دین و دیانت از بطن زندگی بشر و نیز تکیه خشک و خالی بر عدالت، طرد می‌کردند. اعتقاد امام بر این است که دین، اساس و ...

آنچه موجب امید و آرامش است طلیعه بیداری ملت و رشد سیاسی طبقات مختلفه است

دامنه حوزه مبارزاتی امام خمینی روشن‏ بینان که در راه اهداف مقدسه اسلام- که در رأس آن بسط عدالت اجتماعی و رفع بیدادگری ها و بی ‏فرهنگی هاست- کوشش می‏ ... تظاهرات مزوّرانه اغفال شود. دعا که وسیله مناجات با خداوند عدالت‏ گستر است، اکنون وسیله بسط ظلم و اغفال نادانان برای ... خواست خداوند تعالی به نتیجه قطعی که قطع ایادی اجانب و بسط عدالت اسلامی است خواهد رسید. شما جوانان پاکدل موظف هستید، با ... کنید و از نیرنگ های گوناگون دستگاه پرده بردارید و اسلام عدالت‏ پرور را به دنیا معرفی کنید. از خداوند تعالی توفیق همه ...

ظهور شخصیت امام خمینی به جهان نشان داد شرق شناسی های غرب علوم نادرستی هستند

پروفسور انیس امین کاریچ وزیر ف به اینکه حضرت امام منادی حق بودند، شما برای برگشت حق و عدالت به جهان معاصر و عموماً ایجاد یک وحدت عملی که آن هم از ... مؤثر باشد؟ امام منادی وحدت و دوستی بر مبنای ایجاد حق و عدالت هستند و شما هم خواهان این هستید که حق به بوسنی و جهان ... وحدت دارید؟ امین کاریچ: من دلایلی را که چرا شما به لغت «عدالت» اشاره کردید می دانم. عدل اصطلاح بسیار معروف اسلامی ... بوسنی، ما کوشش می کنیم تا آنجا که ممکن است در میدان عدالت باشیم، هر زمان که ما قضاوت می کنیم هر وقت که مقاله می ... می کنند، هر کجا که مسجد است و هر کجا که کلیسا است، ما در عدالت زندگی می کنیم. چرا؟ به خاطر آنکه ما عدالت را در خونمان ...

بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی

بررسی سیمای‎ ‎قرآن ‎در جریان مبارزات ایشان به اثبات رسیده‎ ‎است. اجرای عدالت اجتماعی دیگر از مقاصد عالیه قرآن «اجرای‎ ‎عدالت ... عدالت اجتماعی دیگر از مقاصد عالیه قرآن «اجرای‎ ‎عدالت اجتماعی» در پرتو تشکیل حکومت‎ ‎عادله جهانی است. و چنین ... قانونی عمومی است «العدلُ‎ ‎سائِسَ عامٌ‎[1]‎»، زیرا اگر سیر عدالت حتی‎ ‎در یک ناحیه ظهور نیابد، زمینه رشد و بروز‎ ... استاد شهید مرتضی مطهری ذیل آیه کریمه‎ ‎بر برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه‎ ‎ [[column]] ... انبیاء تاکید نموده است و می‌‌‌ فرماید «مقام‎ ‎قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران‎ ‎الهی به خاطر آن مبعوث ...

نشست علمی با عنوان" تآملاتی در رابطه توسعه و عدالت" در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می شود

پرتال امام خمینی(س): نشست علمی با عنوان" تآملاتی در رابطه توسعه و عدالت" با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی(س) و ...

صفحه 17 از 373 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >