تعداد 24 مورد یافت شد

آشنایی امام خمینی با ابن عربی در کجا ریشه دارد و چه تأثیرهایی پذیرفته اند؟

محیی الدین بن عربی (متوفی 671 ق) که به شیخ اکبر و پدر عرفان مشهور است، عرفان اسلامی را وارد مرحلة جدیدی کرد و لباس ... عربی (متوفی 671 ق) که به شیخ اکبر و پدر عرفان مشهور است، عرفان اسلامی را وارد مرحلة جدیدی کرد و لباس استدلال و برهان ... پوشاند و مباحث آن را به تفضیل مورد بحث قرار داد، بنابراین عرفان نظری به حق مدیون اوست و هرکس در عرفان نظری، چه در اهل ... قرار داد، بنابراین عرفان نظری به حق مدیون اوست و هرکس در عرفان نظری، چه در اهل سنت و چه در شیعه قدم نهادند از وی ... اند.امام خمینی، از عنفوان جوانی که به مطالعه و تحصیل عرفان پرداخته است، آثار وی و شارحان وی را مطالعه کرده و ...

دیدگاه و رابطه حضرت امام نسبت به ورزش و مخصوصاً فوتبال چگونه بوده است ؟

در آثار امام خمینی(ره) 95 بار آن ورزشها آشنا شود. مانند شنا، سوارکاری، تیراندازی. از وجه عرفانی: اگر با مسامحه بتوان عرفان را به عرفان شیدایی و عرفان ... سوارکاری، تیراندازی. از وجه عرفانی: اگر با مسامحه بتوان عرفان را به عرفان شیدایی و عرفان زهد تقسیم کرد. اگر چه از ... تیراندازی. از وجه عرفانی: اگر با مسامحه بتوان عرفان را به عرفان شیدایی و عرفان زهد تقسیم کرد. اگر چه از برخی جهات ... وجه عرفانی: اگر با مسامحه بتوان عرفان را به عرفان شیدایی و عرفان زهد تقسیم کرد. اگر چه از برخی جهات عرفان امام ... به عرفان شیدایی و عرفان زهد تقسیم کرد. اگر چه از برخی جهات عرفان امام خمینی(ره) را میتوان عرفان زهد تلقی نمود اما عرفان ...

آیا یوگا و مدیتیشن و وجود چاکراها حقیقت هستند و یا می شود به عنوان یک مسیری که اسلام هم بپسندد،انتخاب بشوند؟یا اینکه جزو مکتبهای گمراه کننده تلقی می ...

موضوع فوق امری اجتهادی است. ال که ارتباط با جهانبینی، فلسفه، روانشناسی فردی و اجتماعی، عرفان و حتی سیاست دارد. بنا براین ممکن است یک فرد آشنا با ... باشد. فلسفه نیز چنین سرنوشتی داشته است. در برخی نحله های عرفانی نیز بسیاری از مفاهیم عرفان هندی وارد جهان اسلام شده ... داشته است. در برخی نحله های عرفانی نیز بسیاری از مفاهیم عرفان هندی وارد جهان اسلام شده است. در زمینه های علوم دقیقه ... چنانکه کم نبودند کسانی که با اصل فلسفه مشکل داشتند، با عرفان سر ستیز و حتی در مقابل برخی دستاوردهای تکنولوژیکی ... می کند و جاذبه های آنها برای افراد کم اطلاع از موضوعات عرفانی موجبی است که می تواند مبانی مکتبی آنها را نیز به ...

در بیانات امام راحل ذکر شده که از برگزیدگان استفاده شود. چه مفهوم عمیقی در این بیان نهفته است؟

در آثار امام خمینی(ره) از مصدر «مصطفی» می­ باشد. امام خمینی(ره) در آثار فلسفی، اخلاقی و عرفانی «برگزیده» و «برگزیدگان» را اکثراً در معنای فوق به کار ... آنکه مبانی سیاسی امام خمینی(ره) آمیزه ­ای از فلسفه، اخلاق، عرفان و فقه نیز هست، در سال 66 در پیام برائت از مشرکین در ... در پیام برائت از مشرکین در عباراتی که سیاست، فقه، فلسفه و عرفان در امتزاج هم می­ باشد، پیام را پس از بسم‌الله از بخشی ...

آیا تلاشهای آشکار سپاه پاسداران برای شرکت در تمامی کنش های سیاسی و اقتصادی، بر خلاف وصیت نامه بنیان گذار جمهوری اسلامی نیست؟

در ضرب المثلی قدیمی می گویند: شده است. منتها همانگونه که معارف دینی به فقه، فلسفه، کلام، عرفان و غیره قابل تقسیم است، سیاست مبتنی بر اسلام نیز دارای ...

آیا درست است که اجداد امام خمینی در کشمیر زندگی می کردند و بعد از آنجا مهاجرت کرده اند؟ لطفا پاسخ مستدل ارائه دهید؟

در کتاب آیت الله پسندیده در شر از طرف عارف بزرگ میر سیدعلی همدانی جهت ارسال پیام نور و عرفان از ایران عازم کشمیر می شوند و اجداد حضرت امام در آن جا ...

امام خمینی نزد چه کسانی درس فلسفه خوانده اند و آثار فلسفی ایشان چه کتاب هایی را شامل می شود؟

حضرت امام(س) در سال 1301 به حو مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی (متوفای 1369ق) نیز استاد عرفان حضرت امام(س) می باشند.حضرت امام(س) در یک دوره به تدریس ...

آیا امام فردی معتدل و میانه رو بود ؟

با چه ملاکی میتوان دریافت ک اعتدال و میانهروی فردی بسیار موفق بود، در مقام تدریس فقه، عرفان و فلسفه نیز استادی بسیار موفق و نیز شخصیتی موفق در ... ساخت، یک محبت متعادل بود، آیا ارزش آن را داشت که در ادبیات عرفانی تا این حد مورد عنایت قرار گیرد؟ عشق فرهاد به شیرین ... میانهروی با همین واژهها و نیز با واژههایی مترادف، از منظر عرفان، فلسفه، سیاست و اخلاق مبتنی بر آموزههای وحی مطالب قابل ... ارزشی وحیانی عمیق دارد و هر اندیشهای هرچند به ظاهر عرفانی یا فلسفی بیاعتنا به اعتدال باشد، هم غیر اخلاقی و هم ... هیجانزدگیهای انقلابی ماجراجوییهای انقلابی(آوان توریسم)، عرفانگرایی صوفیانه، فقهگرایی مطلق، نگاه امنیتی به موضوعات ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3