تعداد 476 مورد یافت شد

رییس جمهوری در حرم مطهر: امام خمینی(س) یک امت بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) را ادامه دهد. اگر بخواهیم این راه ادامه پیدا کند، راه آن عقلانیت، اعتدال، دوری از افراطی‌گری، از خودگذشتن و به فکر ... یک آینده بهتر و با تدبیر امام شکل گرفت؛ تدبیری که ریشه در عقلانیت سیاسی- تاریخی مردم ایران و روحانیت شیعه داشت و ... در عقلانیت سیاسی- تاریخی مردم ایران و روحانیت شیعه داشت و عقلانیتی که از خاندان گرامی پیامبر فراگرفته بودیم و ...

محمدعلی انصاری: بر هم زدن برجام یک کار غیر انسانی و غیر عقلانی بود/ فاصله گرفتن از ترامپ به نفع ملت آمریکا است

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یک کار دور از تدبیر، عقلانیت، انسانیت و مقررات بین المللی می داند. اما ملت ایران ...

موسسه با بیش از بیست و پنج عنوان کتاب جدید در نمایشگاه بین المللی شرکت کرد

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خم های گفتاری امام خمینی(ره) و مبانی آن در قرآن و حدیث)، عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی، امام خمینی و تربیت ...

همایش «تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی (س)» برگزار می شود

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، الگوی مدیریتی جامعه اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)، عقلانیت از دیدگاه امام خمینی(س)، مبانی فرهنگی در جامعه ...

بررسی دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص شوراها و مدیریت های محلی

شواهد زیادی در دست است که نشان در کشور پهناور ایران به سطوح پیچیده مدیریتی با محوریت عقلانیت، اعتدال، کارایی و کارآمدی وابسته است، حاصل مجموعه ...

بی نشانی بسیج باید خصیصه برجسته او باشد

بسیجی آرمان گراست و به دنبال ت آرمان گرایی که برای دستیابی به اهداف و آرمان ها با تدبیر و عقلانیت و توجه به مقتضیات زمان و ضرورتها و واقعیتهای جامعه، ...

مقایسه آرا امام خمینی(س) و نائینی در حجیت ظواهر

رساله دکتری «مقایسه آرا امام خ در پیوند و آشتی مذهب از یک سو و حقوق بنیادینی که امروزه عقلانیت جمعی بشر بر هستی آن تردیدی ندارد از دیگر سو، مباحثی ...

بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درخصوص شوراها و مدیریت های محلی بسیار روشنگر است

شواهد زیادی در دست است که نشان در کشور پهناور ایران به سطوح پیچیده مدیریتی با محوریت عقلانیت، اعتدال، کارایی و کارآمدی وابسته است، حاصل مجموعه ...

آیا حضرت امام هرگز اشتیاقی برای بازگشت به پیشنویس قانون اساسی که دموکراتیک¬تر از قانون کنونی بود، داشتند؟

1- در خصوص پیش نویس های قانون امکان ناپذیر است. بازنگری در قانون اساسی ملازمه دارد با عقلانیت سیاسی. یعنی موقعی که تحولی در جوامعی رخ می دهد ...

مرتضی طلایی: بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص شوراها و مدیریت های محلی بسیار روشنگر است

شواهد زیادی در دست است که نشان در کشور پهناور ایران به سطوح پیچیده مدیریتی با محوریت عقلانیت، اعتدال، کارایی و کارآمدی وابسته است، حاصل مجموعه ...

صفحه 7 از 48 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >