تعداد 628 مورد یافت شد

بانوی کربلا، ترجمان عقل و عشق

در فرهنگ قرآن "عقل" معنایی خاص دارد. در لغت عرب عقل به معنای "بازداری" است. ... فرهنگ قرآن "عقل" معنایی خاص دارد. در لغت عرب عقل به معنای "بازداری" است. مثلاً "عقل لسانه" یعنی جلوی ... خاص دارد. در لغت عرب عقل به معنای "بازداری" است. مثلاً "عقل لسانه" یعنی جلوی زبانش را گرفت و در مقابل عقل واژۀ "جهل" ... است. مثلاً "عقل لسانه" یعنی جلوی زبانش را گرفت و در مقابل عقل واژۀ "جهل" قرار دارد که معنی آن عمل ناسنجیده و بدون تأمل ... قرار دارد که معنی آن عمل ناسنجیده و بدون تأمل است. قرآن، عقل ورزی را در دو سطح شناخت و عمل طرح می کند. عقل ورزی در ...

اگر امام را منحصر کنیم بین امام و جامعه و حقیقت فاصله انداخته ایم

فقه را نمی‌خواهیم برای کتابخان ارائه کند. دلیل اینکه امروزه در جامعه ما فلسفه‌ستیزی و عقل ستیزی اوج گرفته چیست؟ و آیا می‌توان مکتب تفکیک را ... و آیا می‌توان مکتب تفکیک را سردمدار این جریان فلسفه ستیز و عقل ستیز به حساب آورد؟ اولاً ما باید از حضور مکتب تفکیک ... دارد، این است که حضور چنین سلیقه ای باعث به زاویه رفتن عقلانیت شود. این بد است، و این ضرر است. اگر حضور مکتب تفکیک ... است، و این ضرر است. اگر حضور مکتب تفکیک باعث بشود که تفکر عقلانی به حاشیه برود، آن موقع ما در دامنه ی فرهنگ اسلامی با ... که همه ما تفکیکی هستیم. ما با تفکیک مشکل نداریم. راجع به عقل ستیزی و فلسفه ستیزی، آیا می توان این دو را با هم برابر ...

جایگاه عقل و عشق در آثار عرفانی امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/رضا نهضت- پرسش اصلی در این مقاله، این است که عقل، چه نقش و جایگاهی در اندیشه امام خمینی(س) دارد و او به ... اندیشه امام خمینی(س) دارد و او به عنوان یک فیلسوف، که به عقل میدان می دهد و به عنوان یک عارف، که بیشتر بر شهودات ... عارف، که بیشتر بر شهودات عرفانی خویش تکیه دارد، چگونه میان عقل و شهود و عشق را جمع می نماید؟ البته عقل، خود دارای معانی ... دارد، چگونه میان عقل و شهود و عشق را جمع می نماید؟ البته عقل، خود دارای معانی متعددی است که بهتر است ابتدا معانی آن ... که بهتر است ابتدا معانی آن را بیان نماییم. معنای لغوی عقل عقل، عقال و اعتقال از یک ریشه و در لغت به معنی بستن و ...

در جهان بینی حضرت امام آزادی انسان منشا الهی دارد

انسان‌شناسی به عنوان بخشی از ن قوای بیرونی متزلزل است. تزلزل درونی به این معناست که سیستم عقلی معینی ندارد. تزلزل دیگر درونی انسان متشابه به این معنا ... قلبی معینی هم ندارد به اصطلاح ساده‌تر، ظرافت استفاده از عقل الهی و ظرافت استفاده از قلب الهی را ندارد. و ما به این ... الله و انسان الهی است. و این انسان کسی است که از حیث قلب و عقل بالفعل است. باید به این مسئله توجه نمود که عنوان حریت و ... که عنوان حریت و آزادی که امام مطرح می‌کنند، به بالفعل بودن عقل انسان و بالفعل بودن قلب انسان ارتباط دارد. مقصود از ... و لااقل مطلق‌العنان بودنش به کنار برود. وقتی این شود، قوای عقلی آزاد می‌شود. وقتی قوای عقلی آزاد می‌شود در قسمت عقل ...

دکتر فاطمه طباطبایی تشریح کرد: چگونگی صورت ملکوتی عمل و چیستی مرتبه آغازین بهشت و جهنم در توصیفات عرفانی امام خمینی

جماران: کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که به مجموعه ای از ... آیات قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است.«شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»، مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات آن، ... بی‌عفتی را با وجود و نیز فطرت خویش درک کند.عفت لازمه عقلانیت استچرا مبارزه بانفس جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود ... عقلانیت استچرا مبارزه بانفس جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود عقل در انسان و لازمه ی عقلانیت است و هتک و پرده دری و بی ... جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود عقل در انسان و لازمه ی عقلانیت است و هتک و پرده دری و بی حیایی در شمار جنود جهل و ...

زندگی کریمانه امام

مطلب ذیل فرازی از مصاحبه آیت ا عنصر محوری باعث شد که هم علوم را با هم هماهنگ کرد، هم نزاع عقل و نقل را به صلح مبدّل کرد و این عقل و نقل هماهنگ را به ... هم هماهنگ کرد، هم نزاع عقل و نقل را به صلح مبدّل کرد و این عقل و نقل هماهنگ را به جامعه عرضه کرد، بعداً شیعه و سنّی را ... عرفان اش سالم، فقه اش سالم، سیاست اش سالم، نقل اش سالم، عقل اش سالم، چنین انسانی را می گویند: جامع بین معقول و منقول ... گذاشت به دین ستم بشود نه گذاشت به انسان اهانت بشود! آنکه عقل انسان را از دین شناسی بیرون می کند، این تازیانه توهین در ... می کند، نه کرامت! می گوید: تو حق دین شناسی نداری! آنکه عقل را از حریم دین جدا می کند، دین را در مدار نقل خلاصه می ...

اصل حضور امام در انقلاب حضوری عرفانی- فقهی بود

محمد قوچانی روزنامه نگار برجست و حساب انسان را محاسبه می‌کنند. در اینجا وقتی می‌گویند عقل میزان است عبارت درست است چون عقل می‌‌سنجد، محاسبه ... در اینجا وقتی می‌گویند عقل میزان است عبارت درست است چون عقل می‌‌سنجد، محاسبه می‌‌کند و «میزان» در اینجا یک «مجاز» ... همزبانی پیدا می‌‌کند اما تأویل هم نیست. ملاک ما هم فقط عقل نیست نقل هم هست. یعنی ما می‌خواهیم از طریق مطالعه ... در تفسیر در تقابل با روش اهل ظاهر قرار می‌گیرد و به نوعی عقل‌‌گرایی را مقابل نقل‌‌گرایی قرار می‌دهد و شباهت بسیار به ... کجاست؟این روش شباهت‌هایی به اهل تأویل دارد اما تأویل نیست. عقل را به کار می‌‌گیرد اما عقل‌‌گرای محض نیست. شاید شبیه ...

چگونگی صورت ملکوتی عمل و چیستی مرتبه آغازین بهشت و جهنم در توصیفات عرفانی امام خمینی

آنچه که در پی می آید متن کامل اسلامی و رییس انجمن عرفان اسلامی در تفسیر «شرح حدیث جنود عقل و جهل» اثر عرفانی امام خمینی است. این درس گفتار در تفسیر ... بی‌عفتی را با وجود و نیز فطرت خویش درک کند.عفت لازمه عقلانیت استچرا مبارزه بانفس جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود ... عقلانیت استچرا مبارزه بانفس جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود عقل در انسان و لازمه ی عقلانیت است و هتک و پرده دری و بی ... جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود عقل در انسان و لازمه ی عقلانیت است و هتک و پرده دری و بی حیایی در شمار جنود جهل و ... نمودند و روابط میان آن ها را تحلیل می کنند: دسته اول، جنود عقل و دسته دوم جنود جهل و ابلیس. این دو دسته دائماً با ...

حضرات خمس، در نگاه عرفانی امام خمینی(ص)

پرتال امام خمینی- رضا نهضت -در از نظر امام خمینی خواهیم پرداخت. نحوه ی پیدایش عالم خلق/عقل اول مخلوق اول فیض مقدس یا صادر اوّل، متعیّن به تعیناتی ... نخستین وجودی واحد است. بر این اساس، ایشان مخلوق نخستین را عقل اوّل می‌دانند. این عقل، عقل کل و مبدأ سایر اشیاء است. ... بر این اساس، ایشان مخلوق نخستین را عقل اوّل می‌دانند. این عقل، عقل کل و مبدأ سایر اشیاء است. اما چرا براساس نظر حکما ... اساس، ایشان مخلوق نخستین را عقل اوّل می‌دانند. این عقل، عقل کل و مبدأ سایر اشیاء است. اما چرا براساس نظر حکما صادر ... اشیاء است. اما چرا براساس نظر حکما صادر اوّل باید لزوماً عقل اوّل بوده باشد و چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود؟ فرض ...

تعامل اخلاق و سیاست

شرح جنود عقل و جهل یکی از تالیفات اخلاقی امام خمینی (س) است که ایشان ... قوای ثلاثه یعنی قوه شهویه، غضبیه و شیطانیه است.( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 148) و مبدأ تهذیب ‏نفس تعدیل قوای سه‏ گانه و ... خط مستقیم و سیر معتدل یعنی همان عدالت می‏ باشد. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 152) و از این رو انسان کامل متخلق به تمامی ... برای آن می‏ یابد. ایشان در ابتدای کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، مراد از یادگیری علم اخلاق را تهذیب نفس بیان می ... کتاب اخلاقی را دوای درد می داند نه نسخه درمان. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 10) بنابراین با حاصل شدن معرفت به جنود عقل و ...

صفحه 1 از 63 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >